Hối lộ, hay mãi lộ, đút lót, là hành vi đưa tiền, hoặc vật phẩm có giá trị, hoặc những lợi ích vật chất hoặc tinh thần, hoặc những thứ khác khiến cho người nhận cảm thấy hài lòng, để mong muốn người nhận giúp đỡ mình thực hiện hành vi trái pháp luật.[1]

Hối lộ
Công ước phòng chống tham nhũng

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ What is bribery?, Black's Law Dictionary, 4 tháng 11 năm 2011, lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 10 năm 2015, truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2015

Liên kết ngoài

sửa