Hồ không phân tầng

Hồ không phân tầng (hồ Holomictic)hồ có nhiệt độ và mật độ đồng đều từ trên xuống dưới tại một thời điểm cụ thể trong năm, cho phép nước hồ hòa trộn hoàn toàn.

Chi tiếtSửa đổi

Hồ Holomictic là hồ không phân tầng.[1]

Hầu hết các hồ là hồ không phân tầng; hồ phân tầng rất hiếm, thực tế chúng có thể hiếm hơn so với suy nghĩ thông thường.[2]

Có bốn loại hồ không phân tầng:

  • hồ amictic,
  • hồ đa hình,
  • Hồ lạnh đơn tầng,
  • Hồ ấm đơn tầng,
  • hồ mờ
  • hồ oligomictic
 
Hồ Prashar kiểu Holomictic

Xem thêmSửa đổi

  • Nhiệt tuyến

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Lewis, William M., Jr. (1983). “A revised classification of lakes based on mixing” (PDF). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 40 (10): 1779–1787. doi:10.1139/f83-207. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 6 tháng 3 năm 2009.
  2. ^ Hakala, A (2004). “Meromixis as a part of lake evolution; observations and a revised classification of true meromictic lakes in Finland” (PDF). Boreal Environment Research. 9 (1): 37.

Liên kết ngoàiSửa đổi