Hồi

trang định hướng Wikimedia

Hồi trong tiếng Việt có thể là:

Xem thêmSửa đổi