Mở trình đơn chính

Hồng hay hường trong tiếng Việt có thể có một trong các nghĩa sau, tùy theo ngữ cảnh:

Ngoài ra, hồng còn là tên gọi của: