Hồng Trạch (chữ Hán phồn thể:洪澤, chữ Hán giản thể:洪泽区) là một quận thuộc địa cấp thị Hoài An, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 1292 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2004 là 392.500 người. Về mặt hành chính, quận này được chia thành các đơn vị hành chính gồm 12 trấn: Cao Lương Giản, Tương Bá, Nhân Hòa, Xã hà, Tây Thuận Hà, Lão Tử Sơn, Tam Hà, Châu Bá, Hoàng Tập, Vạn Tập, Đông Song Câu, Cộng Hòa.

Tham khảoSửa đổi