Hỗ Tam Nương

(Đổi hướng từ Hổ Tam Nương)

Hổ Tam Nương (chữ Hán: 扈三娘), đôi khi phiên âm thành Hỗ Tam Nương, Hổ Tam Nương là một nhân vật hư cấu, nữ tướng trong tác phẩm Thủy hử, biệt hiệu là Nhất Trượng Thanh - Cô Một Trượng, (一丈青), được sao Địa Tuệ Tinh chiếu mệnh.

Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương
Hổ Tam Nương - tranh Utagawa Kuniyoshi
Tên
Giản thể 扈三娘
Phồn thể 扈三娘
Bính âm Hù Sānniáng
Địa Tuệ Tinh
Tên hiệu Nhất Trượng Thanh
Vị trí 59, Địa Tuệ Tinh
Xuất thân Con gái địa chủ.
Quê quán Hộ Gia Trang, Đông Bình, Sơn Đông
Chức vụ Chưởng Quản Tam Quân
Thám Sự Mã Quân Đầu Lĩnh
Binh khí Song Đao
Xuất hiện Hồi 46 [1]
Hổ Tam Nương Lương Sơn Hào Kiệt

Bị Lương Sơn bắt

sửa

Khi Tống Giang đem quân đánh Chúc Gia Trang, Hổ Gia Trang sai Hỗ Tam Nương vốn có hôn ước với Chúc Bưu của Chúc Gia Trang đi cứu. Hổ Tam Nương đánh và bắt sống Vương Anh của quân Lương Sơn, nhưng khi đem quân truy kích Tống Giang, Hổ Tam Nương bị Lâm Xung bắt sống.

Tuy Hổ Gia Trang đã đầu hàng Lương Sơn Bạc, nhưng Lý Quý hăng máu, hai tay hai búa tới Hổ Gia Trang chém sạch giết sạch già trẻ lớn bé, kể cả Hổ Thái Công (Cha của Hổ Tam Nương). Riêng Hổ Thành, anh lớn của Hổ Tam Nương may mắn thoát nạn và mất tích. Tống Giang tuy biết chuyện nhưng nhưng chỉ quở trách qua loa, không hạch tội Lý Quỳ.

(Tống Giang hỏi Lý Quỳ xem có ai còn sống không, khi biết không còn thì chết không đối chứng, do đó, họ Tống dễ bề "bẻ lái" câu chuyện, vu cho quân khác đã giết cả nhà Hổ Tam Nương chứ không phải Lý Quỳ.)

Sau đó, Tống Công Minh gả Hổ Tam Nương cho Vương Anh, Hổ Tam Nương chấp thuận và quy hàng Lương Sơn.

Tử trận

sửa

Trong trận đánh Phương Lạp, Hỗ Tam Nương cùng Vương Anh đối đầu với tướng Phương Lạp là Trịnh Bưu. Trịnh Bưu dùng phép tạo ra khói đen làm mù Vương Anh và sau đó đâm chết Vương Anh. Hỗ Tam Nương thấy thế liền múa song đao xông tới đánh, không ngờ bị Trịnh Bưu quay mặt lại phóng một viên đá vào giữa trán ngã gục ngay trên mình ngựa, tử trận cùng với chồng.

Trong Tân Thủy Hử, Vương Anh muốn lập công đầu và đuổi theo Phương Mạo nên bị hắn quay lại đâm hai cây giáo vào ngực. Thấy vậy Hổ Tam Nương cắt viên đá ném về phía Vương Anh, rồi chạy đến buông đao ôm chồng, cả hai đều bị cây giáo đâm vào lưng mà chết.

Trong Đãng Khấu Chí

sửa

Tại hồi 60, Trần Hy Chân thống lĩnh đại binh đánh Bộc Châu. Vương Anh bị Trần Lệ Khanh giết, Hỗ Tam Nương nóng lòng báo thù cho chồng, đánh với Lệ Khanh hơn 100 hiệp không phân thắng bại. Đến tối lại tiếp tục giao đấu thêm hơn 200 hiệp nữa, quả là kỳ phùng địch thủ. Tiếc là cuối cùng Tam Nương bị Lệ Khanh bóp cổ mà chết.[2]

Chú thích

sửa
  1. ^ dựa theo bản dịch Thủy Hử 70 hồi của Á Nam Trần Tuấn Khải
  2. ^ Đãng Khấu Chí, tập 4 NXB Đà Nẵng.