Hỗ trợ bán hàng qua thiết bị di động

Hỗ trợ bán hàng trên thiết bị di động là cách tiếp cận có hệ thống để giúp đại diện bán hàng chuẩn bị cho tương tác khách hàng tiềm năng trực tiếp, tương tác hiệu quả với khán giả bằng thiết bị di động ở mọi nơi và chố giao dịch nhanh hơn. Không nên nhầm lẫn nó với quy trình hỗ trợ bán hàng lớn hơn. Có nhiều cách mà các tổ chức sử dụng thiết bị di động để tăng cường chức năng quy trình bán hàng. Hành vi hoàn thành trên thiết bị di động có thể bao gồm, nhưng không giới hạn việc sử dụng các ứng dụng chuyên biệt, phân phối nội dung động, chiến thuật email di động hoặc nhắn tin như thông báo đẩy, v.v.

Nguồn gốcSửa đổi

Hỗ trợ bán hàng trên thiết bị di động là một phần mở rộng của chiến lược hỗ trợ bán hàng lâu dài. IDC định nghĩa hỗ trợ bán hàng như sau: “Đưa thông tin phù hợp vào tay người bán phù hợp vào đúng thời điểm và địa điểm, và ở đúng định dạng, để chuyển cơ hội bán hàng về phía trước”[1] Khi iPad đầu tiên được phát hành, một số doanh nhân[2][3] nắm lấy cơ hội phát triển các ứng dụng dành cho thiết bị di động cho phép nhân viên bán hàng bán ở mọi nơi. Chúng được khởi xướng từ các đại lý tùy chỉnh tốn kém mà khó duy trì. Khi công nghệ phát triển, các ứng dụng chuẩn hóa đã được phát triển. Một số ứng dụng tập trung vào phân phối nội dung, một số tập trung vào nhiều chức năng giao dịch hơn.

Thiết bịSửa đổi

Tính năng hỗ trợ bán hàng trên thiết bị di động có thể được áp dụng cho tất cả các thiết bị di động. Điều này thường bao gồm máy tính bảng và điện thoại thông minh. Tuy nhiên; Nhược điểm của điện thoại thông minh là kích thước màn hình nhỏ hơn, so với máy tính bảng có màn hình lớn hơn để chia sẻ bản trình bày hoặc tài liệu cho người xem. Các ứng dụng tốt sẽ điều chỉnh lợi ích của giải pháp cho hành vi bán hàng cụ thể trên các thiết bị khác nhau.

Sự khác biệt giữa hỗ trợ bán hàng trên thiết bị di động và CRMSửa đổi

Thường có sự nhầm lẫn giữa các thuật ngữ hỗ trợ bán hàng trên thiết bị di động và quản lý quan hệ khách hàng. Điều này chủ yếu là do nhiều nhà cung cấp CRM có phiên bản phần mềm di động của họ. Phần mềm CRM được thiết kế để quản lý mối quan hệ với khách hàng bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu của khách hàng, khách hàng tiềm năng và nhân viên hỗ trợ. Trong khi đó, hỗ trợ bán hàng trên thiết bị di động tập trung vào việc giúp người bán hàng thành công hơn trong khi di chuyển. Một số giải pháp hỗ trợ bán hàng trên thiết bị di động tích hợp liền mạch với giải pháp CRM hiện có, do đó giúp cả hai công cụ thành công hơn.

Cơ hộiSửa đổi

Nghiên cứu theo chỉ số nhu cầu[4] vào chi phí của một trải nghiệm bán hàng xấu chỉ ra rằng sự sai lệch giữa bán hàng và tiếp thị là chìa khóa dẫn đến mất doanh thu. 72% nhân viên bán hàng và tiếp thị đồng ý với tuyên bố này. 60% nhân viên này thường mang lại trải nghiệm bán hàng kém. Nguyên nhân của vấn đề này là do doanh số bán hàng cho rằng tài liệu tiếp thị thiếu chất lượng, trong khi các nhà tiếp thị nghĩ rằng nhân viên bán hàng không sử dụng nội dung đúng cách. Hỗ trợ bán hàng trên thiết bị di động cung cấp giải pháp cho vấn đề này.

Trong một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi BSharp Sales Enablers,[5] 96% đội ngũ bán hàng cho biết họ ưa thích giải pháp hỗ trợ bán hàng di động thay cho giải pháp dựa trên PC.

Kênh lợi nhuận tiến hành nghiên cứu[6] về các cơ hội được cung cấp bởi hỗ trợ bán hàng trên thiết bị di động. Họ đã tìm thấy 3 khu vực nơi hỗ trợ bán hàng trên thiết bị di động có nhiều tiềm năng:

  • Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu: Nhờ có quyền truy cập vào đúng thông tin bán hàng vào đúng thời điểm, ở đúng nơi, doanh thu / bán hàng đã tăng lên.
  • Cải thiện hiệu quả bán hàng: Do đơn giản hóa quy trình bán hàng, cải thiện năng suất bán hàng và thể hiện lợi tức đầu tư tài sản bán hàng.
  • Phân biệt trải nghiệm của khách hàng: Mức độ cộng tác cao hơn, giao diện bán hàng trực quan rõ ràng và trợ giúp của khách hàng về cái nhìn sâu sắc của khách hàng với việc mang lại trải nghiệm của khách hàng lên cấp cao hơn.

Tham khảoSửa đổi