Mở trình đơn chính

Hỗ trợ không lực tầm gần, tiếng Anh: close air support, viết tắt: (CAS) là thuật ngữ đưa ra bởi Bộ Quốc phòng Mỹ, được định nghĩa là hành động chiến đấu bằng không quân, sử dụng máy bay quân sự tấn công vào các mục tiêu thù địch gần với lực lượng quân nhà bên dưới mặt đất, nhằm hỗ trợ hỏa lực và trự tiếp tiêu diệt quân địch bằng bom, tên lửa, pháo, hoặc súng máy,...[1]

Yêu cầu nhiệm vụ là khả năng tác chiến tốt một cách tỉ mỉ bởi tầm gần với quân nhà, sử dụng cẩn trọng hỏa lực và di chuyển nhanh. CAS được tiến hành trong nhiệm vụ phối hợp tác chiến với Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) hoặc chi viện nếu hoạt động chiến đấu cần không quân hỗ trợ.

Hỗ trợ bằng không quân đòi hỏi sự phối hợp tuyệt vời với lực lượng mặt đất, sự phối hợp này thường được xử lý bởi các bộ phận chuyên môn như Quan sát hỏa lực chung (Joint Fires Observers), (viết tắt: JFO), Bộ phận điều khiển tấn công cuối cùng (Joint Terminal Attack Controllers) (viết tắt: JTAC) và Bộ phận điều khiển không quân chuyển tiếp (viết tắt: FAC).

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Close Air Support. United States Department of Defense, 2014