Hộ chiếu (tiếng Anh: Passport, trước đây còn được gọi là "sổ thông hành" ở Miền Nam Việt Nam) là một loại giấy tờ để nhận dạng cá nhân và quốc tịch của người giữ, khi sang quốc gia khác. Trước đây, tại hầu hết các quốc gia, hộ chiếu là một cuốn sổ nhỏ có nhiều trang để lưu những thị thực cho phép nhập cảnh. Ngày nay, có nhiều dạng hộ chiếu khác nhau, có thể chỉ là một tấm thẻ.

Lịch sửSửa đổi

Nội dung trong hộ chiếuSửa đổi

 • Số hộ chiếu
 • Ảnh
 • Ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính
 • Số chứng minh thư nhân dân
 • Nơi sinh
 • Cơ quan cấp; Nơi cấp
 • Các nước có thể đi đến (hộ chiếu Việt Nam thì không có mục này)
 • Thời hạn sử dụng
 • Vùng để xác nhận thị thực
 • Tên và Thông tin của trẻ em ghép chung hộ chiếu
 
Hộ chiếu phổ thông của Việt Nam cấp năm 2001

Phân loạiSửa đổi

Hộ chiếu phổ thôngSửa đổi

Hộ chiếu phổ thông; đối tượng là mọi công dân của nước đó.

Hộ chiếu công vụSửa đổi

Cán bộ, công chức nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và Công an nhân dân ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của cơ quan Nhà nước. Cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức của doanh nghiệp. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cán bộ, công chức Nhà nước được cử ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ chính thức thuộc phạm vi công tác của các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương

Hộ chiếu ngoại giaoSửa đổi

Hộ chiếu ngoại giao là một loại hộ chiếu. Đối tượng là những người giữ chức vụ cấp cao trong hệ thống cơ quan của Đảng và Nhà nước: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trở lên; Bộ trưởng, Thứ trưởng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Dạng khácSửa đổi

 • Văn bản đi kèm một số trang thiết bị cũng được gọi là hộ chiếu.
 • Hồ sơ nổ mìn khi đào đường hầm hay khai thác khoáng sản cũng gọi là hộ chiếu.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Thủ tục cấp hộ chiếu Việt Nam