Mở trình đơn chính

Hội đồng Hồng y Tư vấn có thể viết tắt là C9 là một nhóm gồm 9 Hồng y cho Giáo hoàng Phanxicô thành lập sau khi đắc cử, nhằm mục đích trợ giúp Giáo hoàng trong việc cai quản Giáo hội hoàn vũ và nghiên cứu một đề án nhằm duyệt lại Tông hiến Pastor Bonus (Mục tử nhân lành) về Giáo triều Roma.[1]

Ngày 13 tháng 04 năm 2013, Giáo hoàng đã thành lập Hội đồng Hồng y Tư vấn và bổ nhiệm 8 hồng y ở năm châu lục vào Hội đồng:[1]

Năm 2014, ông bổ sung thêm vào Hội đồng Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.[1]

Ngày 12 tháng 12 năm 2018, Giáo hoàng rút ba Hồng y ra khỏi Hội đồng, gồm:[2]

Tham khảoSửa đổi