Hội đồng Khoa học Quốc tế

Hội đồng Khoa học Quốc tế, viết tắt theo tiếng AnhISC (International Science Council), là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế cao nhất dành cho hợp tác quốc tế vì sự tiến bộ của khoa học. Các thành viên của ISC là các cơ quan khoa học quốc gia và các liên hiệp khoa học quốc tế.

Hội đồng Khoa học Quốc tế
International Science Council
Conseil international des sciences
Tên viết tắtISC
Thành lập4/7/2018
LoạiTổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế cao nhất về khoa học
Trụ sở chínhParis,  Pháp
Vị trí
 • 5 rue Auguste-Vacquerie, 16e arrondissement
Vùng phục vụ
 Toàn cầu
Ngôn ngữ chính
Tiếng Anh, Pháp
Chủ tịch
Cộng hòa Nam Phi Daya Reddy
Giám đốc điều hành
Đức Heide Hackmann
Trang webcouncil.science

Hội đồng Khoa học Quốc tế ISC ra đời ngày 4/7/2018, là hợp nhất của Hội đồng Quốc tế về Khoa học (ICSU, International Council for Science, cũng được dịch là "Hội đồng Khoa học Quốc tế") và Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc tế (ISSC, International Social Science Council). Quyết định hợp nhất được đưa ra tại cuộc gặp của ICSU và ISSC ở Đài Bắc, Đài Loan tháng 10/2017.[1][2]

Năm 2020 Hội đồng Khoa học Quốc tế ISC có 142 tổ chức thành viên, có 40 thành viên hiệp hội (Member Unions and Associations) và 30 Thành viên liên kết (Affiliated Members) [3][4]. Đầu năm 2021 ISC có 228 tổ chức thành viên.

Trụ sở ISC đặt tại 5 rue Auguste-Vacquerie, 16e arrondissement, Paris, Pháp. Chủ tịch ISC đầu tiên, nhiệm kỳ 2018-2021, là Daya Reddy từ  Nam Phi[5]. Giám đốc điều hành từ 3/2015 là Heide Hackmann từ  Đức [6].

Nhiệm vụ sửa

Nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học Quốc tế là đóng vai trò là tiếng nói toàn cầu cho khoa học.

Hoạt động sửa

Hội đồng triệu tập và huy động cộng đồng khoa học quốc tế về các vấn đề có tầm quan trọng khoa học và công cộng. Các hoạt động tập trung vào ba lĩnh vực công việc:

 • Kích thích và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và học bổng quốc tế, và truyền đạt khoa học có liên quan đến các vấn đề chính sách quốc tế;
 • Thúc đẩy khả năng của khoa học để đóng góp cho các vấn đề lớn;
 • Bảo vệ thực hành khoa học miễn phí và có trách nhiệm.

Hội đồng tham gia đồng tài trợ cho một số chương trình, mạng lưới và ủy ban nghiên cứu quốc tế.

Hội đồng trao giải thưởng uy tín Stein Rokkan cho nghiên cứu khoa học xã hội so sánh (Stein Rokkan Prize for Comparative Social Science Research).[7]

Các thành viên sửa

Năm 2019 Hội đồng Khoa học Quốc tế ISC có 135 tổ chức thành viên. Đầu năm 2021 ISC có 228 tổ chức thành viên, với 85 thành viên hiệp hội quốc tế và vùng (liên quốc gia) và 143 thành viên hiệp hội quốc gia.[4]

Thành viên quốc tế sửa

Thành viên quốc tế, 2021
Viết tắt Liên hiệp Lĩnh vực Tên giao dịch
4S Hội Nghiên cứu Xã hội Khoa học Nghiên cứu xã hội về khoa học và công nghệ Society for Social Studies of Science
ASTC Hiệp hội các Trung tâm Khoa học-Công nghệ Association of Science and Technology Centers
CIE Ủy ban Chiếu sáng Quốc tế Commission Internationale de l'Eclairage
FIG Liên đoàn Trắc địa Quốc tế Fédération Internationale des Géomètres
GYA Viện Hàn lâm Trẻ Toàn cầu Global Young Academy
IAAP Hiệp hội Tâm lý học Ứng dụng Quốc tế International Association of Applied Psychology
IAHR Hiệp hội Quốc tế Nghiên cứu Công trình Môi trường thủy International Association for Hydro-Environment Engineering and Research
IALS Hiệp hội Khoa học Pháp lý Quốc tế Khoa học pháp lý International Association of Legal Science
IASC Ủy ban Khoa học Bắc cực Quốc tế International Arctic Science Committee
IASSA Hiệp hội Khoa học Xã hội Bắc Cực Quốc tế Khoa học xã hội liên quan đến Bắc Cực International Arctic Social Sciences Association
IAU Hiệp hội Thiên văn Quốc tế Thiên văn học International Astronomical Union
ICA Hiệp hội Bản đồ Quốc tế Bản đồ học International Cartographic Association
ICA (a) Ủy ban Âm học Quốc tế International Commission for Acoustics
ICIAM Hội đồng Quốc tế về Toán Công nghiệp và Ứng dụng International Council for Industrial and Applied Mathematics
ICLAS Viện Nghiên cứu Động vật Thực nghiệm (CIEA) International Council for Laboratory Animal Science
ICO Ủy ban Quang học Quốc tế International Commission for Optics
ICSTI Hội đồng Thông tin Khoa học Kỹ thuật Quốc tế International Council for Scientific and Technical Information
IEA Hiệp hội Kinh tế Quốc tế Kinh tế học International Economic Association
IFDO Liên đoàn Quốc tế các Tổ chức Dữ liệu về Khoa học Xã hội International Federation of Data Organizations for Social Science
IFIP Liên đoàn Xử lý Thông tin Quốc tế International Federation for Information Processing
IFLA Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội và Tổ chức Thư viện International Federation of Library Associations and Institutions
IFS Quỹ Khoa học Quốc tế International Foundation for Science
IFSM Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Hiển vi Kính hiển vi International Federation of Societies for Microscopy
IGES Viện Chiến lược Môi trường Toàn cầu Institute for Global Environmental Strategies
IGU Hội liên hiệp Địa lý Quốc tế Địa lý học International Geographical Union
IIASA Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế International Institute for Applied System Analysis
IMU Hội liên hiệp Toán học quốc tế Toán học International Mathematical Union
INASP Mạng lưới Quốc tế về Khoa học và Chính sách Tiến bộ International Network for Advancing Science and Policy
INQUA Liên hiệp Quốc tế về Nghiên cứu Đệ Tứ Kỷ Đệ Tứ International Union for Quaternary Research
InterPore Hiệp hội Môi trường xốp Quốc tế International Society for Porous Media
IPRA Hiệp hội Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Nghiên cứu hòa bình International Peace Research Association
IPSA Hiệp hội Khoa học Chính trị Quốc tế Khoa học chính trị International Political Science Association
ISA Hiệp hội Nghiên cứu Quốc tế International Studies Association
ISA Hiệp hội Xã hội học Quốc tế Xã hội họcKhoa học xã hội International Sociological Association
ISDE Hiệp hội Trái Đất Kỹ thuật số Quốc tế International Society for Digital Earth
ISEE Hiệp hội Kinh tế Sinh thái Quốc tế Kinh tế sinh thái International Society for Ecological Economics
ISI Viện Thống kê Quốc tế International Statistical Institute
ISPRS Hiệp hội Quốc tế về Quang trắc và Viễn thám Quang trắcViễn thám International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
IUBMB Liên hiệp Hóa sinh và Sinh học phân tử Quốc tế International Union of Biochemistry and Molecular Biology
IUBS Liên hiệp Khoa học Sinh học Quốc tế Sinh học International Union of Biological Sciences
IUCr Liên đoàn Tinh thể học Quốc tế Tinh thể học International Union of Crystallography
IUFoST Liên đoàn Quốc tế về Khoa học và Công nghệ thực phẩm Khoa học thực phẩm International Union of Food Science and Technology
IUFRO Liên đoàn các Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế Lâm nghiệp International Union of Forest Research Organizations
IUGG Liên đoàn Trắc địa và Địa vật lý Quốc tế Trắc địaĐịa vật lý International Union of Geodesy and Geophysics
IUGS Liên hiệp Khoa học Địa chất Quốc tế Địa chất học International Union of Geological Sciences
IUHPST Liên đoàn Quốc tế về Lịch sử và Triết học của khoa học Lịch sử khoa họcTriết học khoa học The International Union for History and Philosophy of Science and Technology
IUIS Liên hiệp Hội Miễn dịch học Quốc tế Miễn dịch học International Union of Immunological Societies
IUMRS Liên hiệp Hội Nghiên cứu Vật liệu Quốc tế Khoa học vật liệu International Union of Materials Research Society
IUMS Liên hiệp Hội Vi sinh học Quốc tế Vi sinh vật học International Union of Microbiological Societies
IUNS Liên đoàn Khoa học Dinh dưỡng Quốc tế Dinh dưỡng học International Union of Nutritional Sciences
IUPAB Liên đoàn Quốc tế về Lý sinh học Thuần túy và Ứng dụng Lý sinh học International Union for Pure and Applied Biophysics
IUPAC Liên đoàn Quốc tế về Hoá học Thuần túy và Ứng dụng Hóa học International Union of Pure and Applied Chemistry
IUPAP Liên đoàn Quốc tế về Vật lý Thuần túy và Ứng dụng Vật lý học International Union of Pure and Applied Physics
IUPESM Liên đoàn Quốc tế về Khoa học Vật lý và Kỹ thuật trong Y học Vật lý y khoa International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine
IUPHAR Liên đoàn Quốc tế về Dược học Cơ bản và Lâm sàng Dược học International Union of Basic and Clinical Pharmacology
IUPS Liên đoàn Khoa học Sinh lý Quốc tế Sinh lý học International Union of Physiological Sciences
IUPsyS Liên đoàn Khoa học Tâm lý Quốc tế Tâm lý học International Union of Psychological Science
IUSS Liên đoàn Khoa học đất Quốc tế Khoa học đất International Union of Soil Sciences
IUSSP Liên đoàn Nghiên cứu Khoa học Dân số Quốc tế Nhân khẩu học International Union for the Scientific Study of Population
IUTAM Liên đoàn Cơ học Lý thuyết và Ứng dụng Quốc tế Cơ học International Union of Theoretical and Applied Mechanics
IUTOX Liên đoàn Độc chất học Quốc tế Độc chất học International Union of Toxicology
IUVSTA Liên đoàn Quốc tế về Khoa học, Kỹ thuật và Ứng dụng Chân không International Union for Vacuum Science, Technique and Applications
IWA Hiệp hội Nước Quốc tế International Water Association
OWSD Tổ chức vì Phụ nữ trong Khoa học ở Thế giới Đang phát triển Organization for Women in Science for the Developing World
PSA Hiệp hội Khoa học Thái Bình Dương Pacific Science Association
SCOPE Ủy ban Khoa học về Vấn đề Môi trường Scientific Committee of Problems of the Environment
SSRC Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội Social Science Research Council
TNI Học viện liên Quốc gia Transnational Institute
TWAS Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới The World Academy of Sciences
UAI Liên đoàn Hàn lâm Quốc tế Union Académique Internationale
UIS Liên đoàn Hang động Quốc tế Union Internationale de Spéléologie
URSI Liên đoàn Khoa học Vô tuyến Quốc tế Sóng vô tuyến Union Radio Scientifique Internationale
WAPOR Hiệp hội Nghiên cứu Ý kiến Cộng đồng Thế giới Nghiên cứu dư luận World Association for Public Opinion Research
WAU Liên đoàn Nhân loại học Thế giới Nhân loại học World Anthropological Union

Thành viên vùng quốc tế sửa

Thành viên vùng quốc tế, 2021
Viết tắt Tổ chức Lĩnh vực Tên giao dịch
AAS Viện Hàn lâm Khoa học Châu Phi African Academy of Sciences
AASSA Hiệp hội các Viện Hàn lâm và Hiệp hội Khoa học Châu Á Association of Academies and Societies of Sciences in Asia
AASSREC Hiệp hội các Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội Châu Á Association of Asian Social Science Research Councils
ACSS Hội đồng Khoa học Xã hội Ả Rập Arab Council for the Social Sciences
CAS Viện Hàn lâm Khoa học Caribe Caribbean Academy of Sciences
CLACSO Hội đồng Khoa học Xã hội Mỹ Latinh Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
CODESRIA Hội đồng Phát triển Nghiên cứu Khoa học Xã hội ở Châu Phi Council for the Development of Social Science Research in Africa
EADI Hiệp hội các Viện Đào tạo và Phát triển Châu Âu European Association of Development and Training Institutes
ECPR Hiệp hội Nghiên cứu Chính trị Châu Âu European Consortium for Political Research
FLACSO Khoa Khoa học Xã hội Mỹ Latinh Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
OSSREA Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Xã hội ở Đông và Nam Phi Organization for Social Science Research in Eastern and Southern Africa
SASA Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học ở Châu Phi Society for the Advancement of Science in Africa
USP Đại học Nam Thái Bình Dương University of the South Pacific

Thành viên quốc gia sửa

Gồm các thành viên là tổ chức khoa học các nước. Một thực thể địa lý có thể có nhiều tổ chức tham gia.

Thành viên quốc gia ISC, 2021 [4]
Nước Viết tắt Thành viên Tên giao dịch
  Angola FSDA Quỹ Khoa học và Phát triển Angola Foundation of Science and Development (Angola)
  Albania ASA Viện Hàn lâm Khoa học Albania Academy of Sciences (Albania)
  Argentina CONICET Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc gia Argentina Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)
  Armenia NAS RA Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Armenia National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
  Úc AAS Viện Hàn lâm Khoa học Australia Australian Academy of Science
  Úc ASSA Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Australia Academy of the Social Sciences in Australia
  Áo ÖAV Viện Hàn lâm Khoa học Áo Die Österreichische Akademie der Wissenschaften
  Azerbaijan ANAS Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Azerbaijan Azerbaijan National Academy of Sciences
  Bỉ RASAB Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoàng gia Bỉ Royal Academies for Science and the Arts of Belgium
  Bénin ANSALB Viện Hàn lâm Khoa học, Nghệ thuật và Văn học Quốc gia Bénin National Academy of Sciences, Arts and Letters (Bénin)
  Burkina Faso CNRST Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc gia Burkina Faso Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (Burkina Faso)
  Bangladesh BAS Viện Hàn lâm Khoa học Bangladesh Bangladesh Academy of Sciences
  Bulgaria BAS Viện Hàn lâm Khoa học Bulgaria Българска академия на науките; Bulgarian Academy of Sciences
  Bosna và Hercegovina ANUBiH Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Bosna và Hercegovina Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
  Bosna và Hercegovina ANURS Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Cộng hòa Srpska Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska
  Belarus NASB Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; National Academy of Sciences of Belarus
  Bolivia ANCB Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Bolivia Academia Nacional de Ciencias de Bolivia
  Brasil ABC Viện Hàn lâm Khoa học Brasil Academia Brasileira de Ciências
  Brasil ANPOCS Hiệp hội Nghiên cứu và Nghiên cứu sau Đại học Quốc gia về Khoa học Xã hội Brasil Association Nacional de Pos-Graduacao e Pesquisa em Ciencias Sociais (Brasil)
  Botswana MIST Bộ Khoa học và Công nghệ Hạ tầng Botswana Ministry of Infrastructure Science and Technology (Botswana)
  Canada NRCC Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada National Research Council of Canada
  Canada SSHRC Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn Canada Social Science and Humanities Research Council of Canada
  Thụy Sĩ SAHS Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Thụy Sĩ Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften; Swiss Academy of Humanities and Social Sciences
  Thụy Sĩ SCNAT Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Sĩ Akademie der Naturwissenschaften Schweiz; Swiss Academy of Natural Sciences
  Chile ACC Viện Hàn lâm Khoa học Chile Academia Chilena de Ciencias
  Trung Quốc CASS Viện Khoa học xã hội Trung Quốc Chinese Academy of Social Sciences
  Trung Quốc CAST Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc China Association for Science and Technology
  Bờ Biển Ngà ASCAD Viện Hàn lâm Khoa học, Nghệ thuật, Văn hóa Châu Phi và người châu Phi di cư Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d’Afrique et des Diasporas Africaines (Côte d'Ivoire)
  Cameroon CAS Viện Hàn lâm Khoa học Cameroon Cameroon Academy of Sciences
  Colombia ACCEFN Viện Hàn lâm Khoa học Chính xác, Vật lý và Tự nhiên Colombia Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales
  Costa Rica ANC Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Costa Rica Academia Nacional de Ciencias (Costa Rica)
  Cuba ACC Viện Hàn lâm Khoa học Cuba Academia de Ciencias de Cuba
  Cộng hòa Séc AV ČR Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc Akademie věd České republiky
  Đức DFG Quỹ Nghiên cứu Đức Deutsche Forschungsgemeinschaft
  Đan Mạch KDVS/RDASL Hội Khoa học Hoàng gia Đan Mạch Kongelige Danske Videnskabernes Selskab; Royal Danish Academy of Sciences and Letters
  Cộng hòa Dominica ASDR Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Dominica Academy of Sciences of the Dominican Republic
  Ai Cập ASRT Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Ai Cập Academy of Scientific Research and Technology (Egypt)
  Tây Ban Nha MCIN Bộ Khoa học và Đổi mới Tây Ban Nha Ministry for Science and Innovation (Spain)
  Estonia EAS Viện Hàn lâm Khoa học Estonia Eesti Teaduste Akadeemia; Estonian Academy of Sciences
  Ethiopia ESTA Cơ quan Khoa học và Công nghệ Ethiopia Ethiopian Science and Technology Agency
  Phần Lan CFA Hội đồng viện Hàn lâm Phần Lan Suomen Tiedeakatemiat; Council of Finnish Academies
  Pháp ASF Viện Hàn lâm Khoa học Pháp Académie des Sciences (France)
  Anh Quốc ASS Hội Hoàng gia Luân Đôn Royal Society (United Kingdom)
  Anh Quốc ASS Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Vương quốc Anh Academy of Social Sciences (United Kingdom)
  Anh Quốc BA Viện Hàn lâm Anh quốc British Academy
  Anh Quốc ESRC Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Vương quốc Anh Economic and Social Research Council (United Kingdom)
  Gruzia GAS Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Gruzia Georgian Academy of Sciences
  Ghana GAAS Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Ghana Ghana Academy of Arts & Sciences
  Hy Lạp AT Viện Hàn lâm Athens Academy of Athens
  Guatemala ACMFN Viện Hàn lâm Khoa học Vật lý và Tự nhiên Guatemala Academia de Ciencias Médicas Fisicas y Naturales de Guatemala
  Honduras NASH Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Honduras Academia de Ciencias de Honduras; National Academy of Sciences of Honduras
  Hungary ELKH Mạng nghiên cứu Eötvös Loránd Eötvös Loránd Research Network
  Hungary MTA Viện Hàn lâm Khoa học Hungary Magyar Tudományos Akadémia; Hungarian Academy of Sciences
  Indonesia LIPI Viện Khoa học Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Indonesian Institute of Sciences
  Ấn Độ ICSSR Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội Ấn Độ Indian Council of Social Science Research
  Ấn Độ INSA Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ấn Độ Indian National Science Academy
  Ireland RIA Viện Hàn lâm Hoàng gia Ailen Royal Irish Academy
  Iran UT Đại học Tehran University of Tehran
  Iraq MSTI Bộ Khoa học và Công nghệ Iraq Ministry of Science and Technology (Iraq)
  Israel IASH Học viện Khoa học và Nhân văn Israel Israel Academy of Sciences and Humanities
  Ý CNR Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Italia Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italy)
  Jamaica SRCJ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Jamaica Scientific Research Council (Jamaica)
  Jordan RSSJ Hội Khoa học hoàng gia Jordan Royal Scientific Society (Jordan)
  Nhật Bản SCJ Hội đồng Khoa học Nhật Bản Science Council of Japan
  Kazakhstan NASRK Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Cộng hòa Kazakhstan National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
  Kenya KNAS Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Kenya Kenya National Academy of Sciences
  Hàn Quốc KAST Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc Korean Academy of Science and Technology
  Hàn Quốc KOSSREC Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội Hàn Quốc Korean Social Science Research Council
  Hàn Quốc NASRK Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hàn Quốc National Academy of Sciences of the Republic of Korea
  Lào LNSC Hội đồng Khoa học Quốc gia Lào Lao National Science Council
  Liban NCSR Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Lebanon National Council for Scientific Research (Lebanon)
  Sri Lanka NSF Quỹ Khoa học Quốc gia Sri Lanka National Science Foundation (Sri Lanka)
  Lesotho DSTL Sở Khoa học và Công nghệ Lesotho Department of Science and Technology (Lesotho)
  Litva LAS Viện Hàn lâm Khoa học Litva Lietuvos mokslų akademija; Lithuanian Academy of Sciences
  Luxembourg FNR Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Luxembourg Fonds National de la Recherche (Luxembourg)
  Latvia LAS Viện Hàn lâm Khoa học Latvia Latvijas Zinātņu akadēmija; Latvian Academy of Sciences
  Maroc AST Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Hassan II Hassan II Academy for Science and Technology (Morocco)
  Monaco CSM Trung tâm Khoa học Monaco Centre Scientifique de Monaco
  Moldova ASM Viện Hàn lâm Khoa học Moldova Academia de Ştiinţe a Moldovei; Academy of Sciences of Moldova
  Madagascar MESRS Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học Madagascar Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Madagascar)
  México AMC Viện Hàn lâm Khoa học Mexico Academia Mexicana de Ciencias
  México COMECSO Hội đồng Khoa học Xã hội Mexico Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
  Bắc Macedonia МАНУ/MASA Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Macedonia Македонска Академија на Науките и Уметностите; Macedonian Academy of Sciences and Arts
  Montenegro CANU/MASA Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Montenegro Crnogorska akademija nauka i umjetnosti; Montenegrin Academy of Sciences and Arts
  Mông Cổ MAS Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ Mongolian Academy of Sciences
  Mozambique AICIMO Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Mozambique Scientific Research Association of Mozambique
  Mauritius MRC Hội đồng Nghiên cứu Mauritius Mauritius Research Council
  Malawi NCST Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc gia Malawi National Commission for Science and Technology (Malawi)
  Malaysia ASM Viện Hàn lâm Khoa học Malaysia Akademi Sains Malaysia; Academy of Sciences Malaysia
  Namibia NCRST Ủy ban Quốc gia về Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ Namibia National Commission on Research, Science and Technology (Namibia)
  Nigeria NAS Viện Hàn lâm Khoa học Nigeria Nigerian Academy of Science
  Hà Lan KNAW Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Hà Lan Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  Na Uy DNVA/NASL Viện Hàn lâm Khoa học Na Uy Det Norske Videnskaps-Akademi; Norwegian Academy of Sciences and Letters
  Na Uy RCN Hội đồng Nghiên cứu Na Uy Norges forskningsråd; Research Council of Norway
  Na Uy UiB Đại học Bergen University of Bergen
    Nepal NAST Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Nepal Nepal Academy of Science and Technology
  New Zealand RSTA Hội Hoàng gia Te Apārangi New Zealand Royal Society Te Apārangi (New Zealand)
  Oman RCO Hội đồng Nghiên cứu của Oman Research Council of Oman
  Pakistan PAAS Hiệp hội vì sự Tiến bộ của Khoa học Pakistan Pakistan Association for the Advancement of Science
  Panama UP Đại học Panama Universidad de Panama
  Peru ANC Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Peru Academia Nacional de Ciencias (Peru)
  Philippines NRCP Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Philippines National Research Council (Philippines)
  Philippines PSSC Hội đồng Khoa học Xã hội Philippines Philippine Social Science Council
  Ba Lan PAN Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan Polska Akademia Nauk; Polish Academy of Sciences
  Bắc Triều Tiên SA-DPRK Viện Hàn lâm Khoa học CHDCND Triều Tiên 조선민주주의인민공화국 과학원; State Academy of Sciences (DPR Korea)
  Bồ Đào Nha ACL Viện Hàn lâm Khoa học Lisbon Academia das Ciencias de Lisboa
  România AR Viện Hàn lâm Româna Academia Română; Romanian Academy
  Nga РАН/RAN Viện Hàn lâm Khoa học Nga Росси́йская акаде́мия нау́к; Russian Academy of Sciences
  Rwanda KIST Viện Khoa học và Công nghệ Kigali Kigali Institute of Science and Technology (Rwanda)
  Ả Rập Xê Út KACST Thành phố Khoa học và Công nghệ Vua Abdulaziz King Abdulaziz City for Science and Technology
  Sudan NCR Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Sudan National Centre for Research (Rep. Sudan)
  Sénégal ASR Hiệp hội các nhà Nghiên cứu Senegal Association des Chercheurs Sénégalais
  Singapore SNAS Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Singapore Singapore National Academy of Science
  El Salvador VMCT Phó Bộ Khoa học và Công nghệ El Salvador Viceministerio de Ciencia y Tecnología de El Salvador
  Somalia SONRREC Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên thiên nhiên Somali Somali Natural Resources Research Center
  Serbia SANU/SASA Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Serbia Srpska akademija nauka i umetnosti; Serbian Academy of Sciences and Arts
  Slovakia SAV/SAS Viện Hàn lâm Khoa học Slovak Slovenská akadémia vied; Slovak Academy of Sciences
  Slovenia SAZU/SASA Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Slovenia Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Slovenian Academy of Sciences and Arts
  Thụy Điển KVA/RSAS Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển Kungliga Vetenskapsakademien; Royal Swedish Academy of Sciences
  Eswatini NRCE Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Eswatini National Research Council (Eswatini)
  Seychelles SNPA Cơ quan công viên Quốc gia Seychelles Seychelles National Parks Authority
  Togo CUT Chancellerie các trường Đại học Togo Chancellerie des Universités du Togo
  Thái Lan NRCT Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Thái Lan National Research Council of Thailand
  Tajikistan ASRT Viện Hàn lâm Khoa học Tajikistan Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan
  Tunisia UTM Đại học Tunis El Manar Université Tunis El Manar
  Thổ Nhĩ Kỳ SAT Viện Hàn lâm Khoa học - Bilim Akademisi Science Academy – Bilim Akademisi
  Thổ Nhĩ Kỳ TÜBA Viện Hàn lâm Khoa học Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Academy of Sciences
  Thổ Nhĩ Kỳ TÜBİTAK Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Thổ Nhĩ Kỳ Scientific and Technical Research Council of Turkey
  Đài Loan TAS Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan Taiwan Academy of Sciences
  Tanzania COSTECH Ủy ban Khoa học và Công nghệ Tanzania Tanzania Commission for Science and Technology
  Uganda UNCST Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia Uganda Uganda National Council for Science and Technology
  Ukraina NANU/NASU Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraina Національна академія наук України; National Academy of Sciences of Ukraine
  Uruguay CONICYT Ủy ban Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia Uruguay Comisión Consejo Nacional de Innovacion Ciencia y Tecnologia (Uruguay)
  Hoa Kỳ NAS Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ National Academy of Sciences (United States)
  Uzbekistan UzAS Viện Hàn lâm Khoa học Uzbekistan Uzbekistan Academy of Sciences
   Thành Vatican PAS Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Khoa học Pontificia Academia Scientiarum
  Venezuela FONACIT Quỹ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Quốc gia Venezuela Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Venezuela)
  Việt Nam VUSTA Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Vietnam Union of Science and Technology Associations
  Nam Phi HSRC Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Con người Nam Phi Human Sciences Research Council of South Africa
  Nam Phi NRF Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Nam Phi National Research Foundation (South Africa)
  Zambia ZAS Viện Hàn lâm Khoa học Zambia Zambia Academy of Sciences
  Zimbabwe RCZ Hội đồng Nghiên cứu Zimbabwe Research Council of Zimbabwe

Tham khảo sửa

 1. ^ ISSC - Road to 2018 Lưu trữ 2019-10-30 tại Wayback Machine. Truy cập 15/07/2020.
 2. ^ icsu-issc.gitbooks.i: The ISSC-ICSU merger process, 30/07/2018. Truy cập 15/07/2020.
 3. ^ “International Science Council established | 06.07.2018 | News | Sciences Switzerland”. naturalsciences.ch. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2020.
 4. ^ a b c ISC Membership. Membership Online Directory. ISC, 2018. Truy cập 15/07/2020.
 5. ^ ISC Governing Board Officers. ISC, 2020. Truy cập 1/07/2021.
 6. ^ The ISC’s headquarters - CEO and Directors. ISC, 2020. Truy cập 1/07/2021.
 7. ^ “Call for nominations: Stein Rokkan Prize for Comparative Social Science Research”. International Science Council. Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Liên kết ngoài sửa