Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tham mưu cho Đảng về các vấn đề lý luận chính trị, chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minhchủ nghĩa xã hội, định hướng và hoạch định các chính sách, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng Toàn quốc.

Hội đồng Lý luận Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành viên Hội đồng
Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng
Phó Chủ tịch Tạ Ngọc Tấn (thường trực)
Phạm Văn Linh
Nguyễn Văn Thành
Bùi Nhật Quang
Bùi Trường Giang
Tổng Thư ký Bùi Trường Giang
Ủy viên Hội đồng
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Chức năng Cơ quan tư vấn về các vấn đề lý luận chính trị
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 57 đường Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Trang web http://hdll.vn/

Lịch sử sửa

Tiền thân của Hội đồng Lý luận Trung ương là Ban Nghiên cứu lý luận được thành lập theo Nghị quyết số 131-NQ/TW ngày 28/12/1965 của Bộ Chính trị.

Ngày 28/5/1974, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 233-NQ/TW về tổ chức và chương trình hoạt động của Ban Nghiên cứu lý luận.

Ngày 20/11/1980, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 32-NQ/TW về việc thành lập Viện Mác - Lê-nin thay cho Ban Nghiên cứu lý luận. Ngày 5/5/1992, Ban Bí thư ban hành Quyết định số 29-QĐ/TW đổi tên Viện Mác - Lê-nin thành Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; sau đó đã sáp nhập Viện vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 30/10/1996, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 06-QĐ/TW thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chức năng, nhiệm vụ sửa

Chức năng sửa

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, về những chương trình, đề tài khoa học cấp nhà nước về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng.[1]

Nhiệm vụ sửa

  • Hội đồng có nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu một số đề tài do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao hoặc chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, đồng thời kế thừa, chắt lọc kết quả của các chương trình, đề tài nghiên cứu khác, để thực hiện tốt chức năng tư vấn của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.
  • Thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương.
  • Nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng.
  • Giữ mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới.

Tổ chức bộ máy khóa XIII sửa

Chủ tịch Hội đồng sửa

Phó Chủ tịch Hội đồng sửa

Phó Chủ tịch thường trực

Phó Chủ tịch chuyên trách

Phó Chủ tịch

Ủy viên Hội đồng sửa

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Thắng 1957 Giáo sư, Tiến sĩ Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2016-nay)

2 Tạ Ngọc Tấn 1954 Giáo sư, Tiến sĩ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương
3 Nguyễn Văn Thành 1957 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương Thượng tướng
5 Phạm Văn Linh 1958 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương
6 Phan Chí Hiếu 1969 Tiến sĩ Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
6 Bùi Nhật Quang 1975 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để làm Phó Chủ tịch chuyên trách từ 10/2022
7 Bùi Trường Giang 1975 Tiến sĩ Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương Bị kỷ luật khiển trách[4]
8 Văn Dũng 1960 Tiến sĩ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương (2015-nay)

9 Đoàn Minh Huấn 1971 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), khóa XIII (chính thức)

Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản (2017-2023) Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (2023-nay)

Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I
10 Trịnh Văn Quyết 1966 Cử nhân Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN (2021-nay)

Trung tướng
11 Trần Quốc Tỏ 1962 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (2020-nay)

Thượng tướng
12 Lê Hoài Trung 1961 Tiến sĩ Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương (2021-nay)

Hàm Đại sứ bậc II
13 Nguyễn Anh Tuấn 1979 Tiến sĩ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (2022-nay)

14 Lê Hải Bình 1977 Tiến sĩ Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (2021-nay)

Hàm Tùy viên
15 Nguyễn Minh Vũ 1976 Tiến sĩ Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (2019-nay)

Hàm Đại sứ bậc II
16 Cao Đức Phát 1956 Tiến sĩ Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương (2016-2021)

17 Đặng Nguyên Anh 1961 Giáo sư, Tiến sĩ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2016-2021)
18 Nguyễn Quốc Dũng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (2021-nay)
19 Trần Vi Dân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giám đốc Học viện Chính trị CAND (2017-nay) Trung tướng
20 Nguyễn Bá Dương Phó Giáo sư, Tiến sĩ Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn Quân sự (2014-2020) Thiếu tướng
21 Trần Thọ Đạt 1959 Giáo sư, Tiến sĩ Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế quốc dân (2019-2021)
22 Phạm Văn Đức Giáo sư, Tiến sĩ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2014-2021)
23 Nguyễn Hoàng Giang 1971 Tiến sĩ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (2020-nay)
24 Vũ Thị Phương Hậu 1975 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (2018-nay)
25 Nguyễn Quốc Hiệp Tiến sĩ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (2016-nay)
26 Trần Thị Vân Hoa 1967 Giáo sư, Tiến sĩ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân
27 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng (2017-nay)
28 Bùi Văn Huyền Phó Giáo sư, Tiến sĩ Viện trưởng Viện Kinh tế (2015-nay)[5]
29 Lại Quốc Khánh 1976 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (2021-nay)
30 Lê Bộ Lĩnh 1958 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (2016-2018)
31 Đoàn Triệu Long 1972 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III (2020-nay)
32 Nguyễn Việt Long Tiến sĩ
33 Lê Văn Lợi 1974 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2020-nay)
34 Phan Trung Lý 1954 Giáo sư, Tiến sĩ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (2011-2016)
35 Ngô Đức Mạnh 1960 Tiến sĩ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Nga (2018-2021)
36 Nguyễn Văn Phong 1968 Tiến sĩ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội (2020-nay)
37 Trần Văn Phòng 1960 Giáo sư, Tiến sĩ Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2015-2020)
38 Bùi Tuấn Quang Thạc sỹ Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (2018-nay)
39 Lê Quân 1974 Giáo sư, Tiến sĩ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (2021-nay)
40 Hồ Sỹ Quý 1953 Giáo sư, Tiến sĩ Ủy viên Hội đồng Khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2013-nay)
41 Nguyễn Hồng Sơn 1964 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (2019-nay)
42 Bùi Hoài Sơn 1975 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (2021-nay)
43 Nguyễn Quốc Sửu 1973 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (2020-nay)
44 Trần Hồng Thái 1974 Giáo sư, Tiến sĩ Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (2019-nay) em trai ông Trần Hồng Hà
45 Nguyễn Viết Thảo 1960 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2012-2020)
46 Bùi Văn Thạch 1963 Tiến sĩ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (2012-nay)
47 Vũ Chiến Thắng 1967 Tiến sĩ Thứ trưởng Bộ Nội vụ (2020-nay)
48 Lê Minh Thông 1957 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (2017-2019)
49 Nguyễn Duy Thụy 1968 Tiến sĩ Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
50 Phạm Minh Tuấn 1974 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật (2021-nay)

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương sửa

STT Khóa Họ và tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
1 VIII GS.NGND Nguyễn Đức Bình 11/1996-11/2001 Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia

2 IX GS.TS Nguyễn Phú Trọng 11/2001-06/2006 Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Bí thư Thành ủy Hà Nội
06/2006- 08/2006 Ủy viên Bộ Chính trị

Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

3 X PGS.TS Tô Huy Rứa 08/2006-01/2009 Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

01/2009 - 02/2011 Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

4 XI, XII TS. Đinh Thế Huynh 02/2011-02/2016 Ủy viên Bộ Chính trị

Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

02/2016- 03/2018 Ủy viên Bộ Chính trị

Thường trực Ban Bí thư

Chủ tịch Hội đồng Lý Luận Trung ương

5 XII, XIII GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng 03/2018-02/2021 Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
02/2021-nay Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Xem thêm sửa

  1. ^ Chức năng, nhiệm vụ HĐLL TW, HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG, Đảng Cộng sản Việt Nam
  2. ^ “Bổ sung nhiều vị trí vào Hội đồng Lý luận Trung ương”.
  3. ^ “Công bố quyết định của Bộ chính trị về công tác cán bộ”.
  4. ^ “UBKT TƯ kỷ luật nhiều cán bộ”.
  5. ^ Cần phân biệt Viện Kinh tế (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) với Viện Kinh tế Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Liên kết ngoài sửa