Hội đồng Nhân dân Nga Xô viết

Hội đồng Nhân dân Nga Xô viết (Совет народных комиссаров РСФСР) là chính phủ của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga cho đến năm 1946, khi được tổ chức lại thành Hội đồng Bộ trưởng[1].

Hội đồng Nhân dân Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga
Совет народных комиссаров РСФСР
Sovet narodnych komissarov RSFSR
Quốc huy Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga
Tổng quan Cơ quan
Thành lập7 tháng 11 năm 1917
Cơ quan tiền thân
Giải thể1946
Cơ quan thay thế
Lãnh đạo Cơ quan

Lịch sử sửa

Chính phủ đầu tiên được thành lập như một "chính phủ lâm thời của công nhân và nông dân" trong Cách mạng Tháng Mười theo sắc lệnh của Đại hội Xô viết Liên Xô lần thứ 2[2]. Sau khi giải tán Quốc hội Lập hiến Nga, Hội đồng đã mất tính từ "tạm thời" và sau đó được Hiến pháp Xô viết năm 1918 xác nhận một cách dứt khoát[3].

Hội đồng gồm có Chính ủy Nhân dân, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân.[4] Sau khi Liên Xô ra đời, Nga Xô viết tiếp tục hoạt động ở cấp độ cộng hòa, trong khi một viện tương tự được tạo ra ở cấp liên bang.[3] Các ủy viên nhân dân sau đó được chia thành liên bang, nghĩa là, thẩm quyền độc quyền của chính quyền trung ương, thống nhất và cộng hòa.[5]

Các thành viên Hội đồng Nhân dân Nga Xô viết sửa

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nga Xô viết sửa

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Luật Xô viết ngày 15 tháng 3 năm 1946.
  2. ^ Nghị định thành lập Hội đồng nhân dân
  3. ^ a b Sovet Narodnych Komissarov SSSR
  4. ^ Hiến pháp Nga Xô viết năm 1918 & cap. VIII
  5. ^ Narodnye komissariaty i ministerstva v SSSR & col. 970

Tham khảo sửa

  • Số liệu của Liên Xô và phong trào cách mạng Nga. — M.: Từ điển bách khoa Liên Xô, 1989. — S. 826-827.

Liên kết ngoài sửa