Hội đồng Nhân dân Tối cao

quốc hội Bắc Triều Tiên

Hội đồng Nhân dân Tối cao hay còn được gọi Hội nghị Nhân dân Tối cao (최고인민회의, Ch’oego Inmin Hoeŭ, Hán Việt: Tối cao Nhân dân Hội nghị) là quốc hội đơn viện của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (còn gọi là Triều Tiên hoặc Bắc Triều Tiên). Cơ quan này gồm mỗi đại biểu từ 687 đơn vị bầu cử, được bầu với nhiệm kỳ 5 năm.

Hội đồng Nhân dân Tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
최고 인민 회의
Choego Inmin Hoe-ui
Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 14
Huy hiệu hoặc biểu trưng
Dạng
Mô hình
Đơn viện
Lãnh đạo
Nghị trưởng
Phó Nghị trưởng
Cơ cấu
Số ghế687
Supreme People's Assembly Korea.svg
Chính đảng     Đảng Lao động Triều Tiên (607)

     Đảng Dân chủ xã hội (50)
     Đảng Thanh hữu Thiên Đạo (22)
     Tổng liên (6)

     Độc lập (2)
Bầu cử
Hệ thống đầu phiếuĐầu phiếu một người thắng
Bầu cử vừa qua11 tháng 43 năm 2019
Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 14
Trụ sở
Mansudae Assembly Hall.JPG
Nghị sự quán Vạn Thọ Đài, Bình Nhưỡng
Emblem of North Korea.svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Sau cuộc bầu cử đầu năm 2019, Nghị trưởng Hội đồng Nhân dân Tối cao hiện nay là ông Pak Thae Song. Và Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao là ông Choe Ryong-hae

Hội đồng Nhân dân Tối cao
Chosŏn'gŭl
최고인민회의
Hancha
Romaja quốc ngữChoego Inmin Hoe-ui
McCune–ReischauerCh’oego Inmin Hoeŭi

Cơ cấu quyền lựcSửa đổi

Theo Hiến pháp Triều Tiên 1998, Hội đồng Nhân dân Tối cao là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất[1], nắm quyền Lập pháp[2], tức Quốc hội. Quốc hội họp một hoặc hai lần mỗi năm. Quốc hội có các quyền[3][4]:

 1. Phê chuẩn, tu chính Hiến pháp (Hiến pháp được tu chính khi hơn 2/3 đại biểu tán thành.[3][5]);
 2. Phê chuẩn, sửa đổi, bổ sung các đạo luật;
 3. Phê chuẩn danh sách Ủy ban Thường vụ (상이뮈원회, Sangim Wiwŏnhoe, Thường nhiệm Ủy viên Hội);
 4. Quyết định các chính sách cơ bản của nhà nước;
 5. Tuyển cử hoặc bãi miễn chức vụ Ủy viên trưởng Hội đồng Quốc phòng (국방위원회 위원장 Kukpang Wiwŏnhoe Wiwŏnjang, Quốc phòng Ủy viên hội Ủy viên trưởng);
 6. Tuyển cử hoặc bãi miễn chức vụ Ủy viên trưởng (위원장, Wiwŏnjang, Ủy viên trưởng) của Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao;
 7. Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, tuyển cử hoặc bãi miễn các vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng;
 8. Tuyển cử hoặc bãi miễn các vị trí Phó Ủy viên trưởng, Phó Ủy viên trưởng danh dự, Tổng thư ký và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 9. Tuyển cử hoặc bãi miễn chức vụ Thủ tướng (내각총리, Naekak Chongni, Nội các Tổng lý);
 10. Căn cứ để cử của Thủ tướng, phê chuẩn các vị trí Phó thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác trong chính phủ;
 11. Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao (중앙검찰소 소장, Jungang Keomchalso Sojang, Trung ương Kiểm sát sở Sở trưởng);
 12. Tuyển cử hoặc bãi miễn chức vụ Chánh án Tòa án Tối cao (중앙재판소 소장, Jungang Jaepanso Sojang, Trung ương Thẩm phán sở Sở trưởng);
 13. Tuyển cử hoặc bãi miễn các chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội;
 14. Thẩm định phê chuẩn các báo cáo phát triển kinh tế quốc gia;
 15. Thẩm định phê chuẩn các báo cáo dự toán ngân sách quốc gia;
 16. Căn cứ nhu cầu, nghe các báo cáo và kế hoạch của các thành viên Chính phủ;
 17. Quyết định phê chuẩn hoặc phế trừ các hiệp ước quốc tế.

Cơ quan thường trựcSửa đổi

Dù Hội đồng Nhân Tối cao là cơ quan lập pháp hàng đầu của CHDCND Triều Tiên, trên thực tế, hai kỳ mỗi năm, Quốc hội được triệu tập, mỗi kỳ chỉ kéo dài vài ngày; thường thì để phê chuẩn những quyết định do lãnh đạo của KWP đưa ra.

Trong thời gian giữa các kỳ họp Hội đồng Nhân dân Tối cao, một cơ quan thường trực gọi là Ủy ban Thường vụ (상임위원회, Sangim Wiwŏnhoe,Thường nhiệm Ủy viên Hội) được Quốc hội bầu ra để thực hiện các chức năng lập pháp khi Hội đồng Nhân dân Tối cao không họp.

Ủy ban Thường vụ có các quyền hạn sau đây[6]:

 1. Triệu tập Hội đồng Nhân dân Tối cao;
 2. Thực hiện công tác lập pháp, sửa đổi, bổ sung văn bản luật trong thời gian Quốc hội không họp;
 3. Thẩm tra và phê chuẩn các kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia, ngân sách quốc gia trong thời gian Quốc hội không họp;
 4. Giải thích Hiến pháp và các văn bản Luật hiện hành;
 5. Thực hiện chức năng giám sát nhà nước trong việc thực thi các kế hoạch đã được Quốc hội phê chuẩn;
 6. Hướng dẫn các cơ quan địa phương thực hiện các quyết định, chỉ thị của Hiến pháp, Quốc hội, Hội đồng Quốc phòng, Ủy ban thường trực Quốc hội;
 7. Thực hiện công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân địa phương;
 8. Tổ chức công tác cho các đại biểu Quốc hội;
 9. Tổ chức công tác cho các ủy viên của các ủy ban chuyên môn của Quốc hội;
 10. Bổ nhiệm hoặc giải tán Chính phủ;
 11. Căn cứ đề nghị của Thủ tướng, bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ trong thời gian Quốc hội không họp;
 12. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên của các Ủy ban chuyên môn của Ủy ban thường trực Quốc hội;
 13. Tuyển cử hoặc bãi miễn các chức vụ Thẩm phán và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Tối cao;
 14. Phê chuẩn hoặc phế trừ các hiệp ước quốc tế;
 15. Quyết định bổ nhiệm hoặc triệu hồi các nhân viên ngoại giao tại nước ngoài;
 16. Chế định các huân huy chương, danh hiệu cao quý, hàm ngoại giao cũng như việc phong thưởng nhà nước;
 17. Quyết định đại xá hoặc đặc xá;
 18. Thiết lập hoặc thay đổi các đơn vị hành chính.

Đứng đầu cơ quan này là một Chủ tịch Đoàn Chủ tịch (위원장, Wiwŏnjang). Người hiện đang giữ chức vụ này là ông Choe Ryong-hae.

Cũng theo Hiến pháp 1998, một số chức năng của vị trí Nguyên thủ quốc gia được trao cho Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao, người về mặt pháp lý là đứng đầu nhà nước và đại diện cho quốc gia, như các trách nhiệm nhận quốc thư từ đại sứ nước ngoài[7]. Tuy nhiên, đây chỉ là chức vụ trên danh nghĩa, vì thực tế Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên là Kim Jong-un mới nắm giữ vai trò lãnh đạo cao nhất trên thực tế.

Bầu cửSửa đổi

Theo Hiến pháp Triều Tiên hiện tại (2010), mọi công dân từ 17 tuổi trở lên, bất kể đảng phái, quan điểm chính trị hay tôn giáo đều đủ tư cách được bầu vào Hội đồng Nhân dân Tối cao. Các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân Tối cao đều do Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc tổ chức các cuộc hiệp thương và chọn lựa ra.

Về danh nghĩa, Mặt trận là tập hợp chính trị do Đảng Lao động Triều Tiên lãnh đạo, và có sự tham gia của hai chính đảng hợp pháp khác là Đảng Dân chủ xã hội Triều TiênĐảng Thanh hữu Thiên Đạo cũng như các cơ quan xã hội khác như Phong trào tiên phong, Đoàn Thanh niên Kim Nhật Thành-Kim Chính Nhật, Hội liên hiệp phụ nữ Triều Tiên, Hội Chữ thập đỏ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên [8].

Các ứng viên Triều Tiên trong danh sách bầu cử thuộc các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức và binh sĩ. Theo quy định, chỉ có một ứng viên duy nhất đăng ký cho mỗi khu vực bầu cử.[9]

Trên thực tế, các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân Tối cao đều do Đảng Lao động Triều Tiên đề cử, chủ yếu là ứng viên của Đảng Lao động và một số nhỏ từ 2 đảng còn là và một số ứng viên độc lập của các tổ chức xã hội. Mặt trận Dân chủ Thống nhất Tổ quốc chỉ làm nhiệm vụ xác nhận lại về mặt hình thức tư cách chính trị của các ứng viên này mà thôi.

Hiện trạngSửa đổi

Năm 1990, quốc hội Triều Tiên có 601 ghế thuộc Đảng Lao động Triều Tiên, 51 ghế thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Triều Tiên, 22 ghế thuộc về Đảng Thanh hữu Thiên Đạo và 13 ghế thuộc các đại biểu độc lập.

Trong cuộc bầu cử tháng 7 năm 1998, 101 sĩ quan quân đội đã được bầu trong số 687 đại biểu quốc hội.

Lãnh đạoSửa đổi

Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao

Hội đồng Nhân dân Tối cao

Danh sách Ủy viên trưởngSửa đổi

Số thứ tự Họ và tên Bắt đầu Kết thúc Đảng Chức vụ
1 Kim Đấu Phụng 8/9/1948 20/9/1957 Đảng Lao động Triều Tiên Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao
2 Choi Yong-kun 20/9/1957 28/12/1972 Đảng Lao động Triều Tiên Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao
3 Hwang Jang-yop 28/12/1972 7/4/1983 Đảng Lao động Triều Tiên Nghị trưởng Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân Tối cao
4 Yang Hyong-sop 7/4/1983 5/9/1998 Đảng Lao động Triều Tiên Nghị trưởng Hội nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân Tối cao
5 Kim Yong-nam 5/9/1998 11/4/2019 Đảng Lao động Triều Tiên Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao
6 Choe Ryong-hae 11/4/2019 ... Đảng Lao động Triều Tiên

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Hiến pháp Triều Tiên 1998, Điều 87.
 2. ^ Hiến pháp Triều Tiên 1998, Điều 88.
 3. ^ a ă Europa Publications Staff. (2002). The Far East and Australasia 2003. Routledge. pp. 680. ISBN 978-1-85743-133-9
 4. ^ Hiến pháp Triều Tiên 1998, Điều 91.
 5. ^ Hiến pháp Triều Tiên 1998, Điều 97.
 6. ^ Hiến pháp Triều Tiên 1998, Điều 110.
 7. ^ Hiến pháp Triều Tiên 1998, Điều 111.
 8. ^ "North Korea votes for new rubber-stamp parliament," Associated Press, 8 tháng 3 năm 2009.
 9. ^ “Kim Jong-un tham gia bầu cử quốc hội Triều Tiên”. 3 tháng 10 năm 2019. 

Liên kết ngoàiSửa đổi