Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tổ chức xã hội tại Việt Nam

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam. Về danh nghĩa, đây là tổ chức thanh niên lớn nhất tại Việt Nam, quy tụ nhiều tổ chức thanh niên thành viên, bao gồm cả Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Lãnh tụHồ Chí Minh
Chủ tịch Trung ương HộiNguyễn Ngọc Lương
Phó Chủ tịchNguyễn Kim Quy (thường trực)
Đặng Hồng Anh
Hà Anh Đức
Nguyễn Huy Dũng
Trần Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bắc
Thành lập15 tháng 10 năm 1956
Trụ sở chínhsố 62 phố Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Báo chíThanh Niên
Ý thức hệChủ nghĩa Mác-Lênin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa dân tộc
Thuộc quốc gia Việt Nam
Thuộc tổ chức quốc tếLiên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới
Màu sắc chính thức     Xanh trời      Trắng

Lịch sử sửa

Công tác vận động thanh niên đã được những người Cộng sản Việt Nam chú trọng ngay từ trước khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính với tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, những người Cộng sản Việt Nam có một nguồn bổ sung cán bộ trẻ, năng động, là nòng cốt để hình thành nên Đảng Cộng sản.

Ngày 26 tháng 3 năm 1931, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 2 tại Rạch Giá, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên và đi đến quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách các vấn đề liên quan tới thanh niên (sau gọi là công tác Đoàn) trong các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương. Tổ chức Đoàn nhanh chóng phát triển làm nòng cốt cho Đảng, thậm chí, trong một số giai đoạn đã thay mặt Đảng hoạt động công khai tập hợp quần chúng.

Nếu như lực lượng Đoàn Thanh niên Cứu quốc là một thành phần của Việt Minh tham gia Tổng khởi nghĩa ở miền Bắc, thì tại miền Trung và miền Nam, do điều kiện tổ chức Đảng bị tan vỡ và bất đồng, các cán bộ Cộng sản miền Nam đã tận dụng cơ hội, cài cán bộ lãnh đạo để nắm tổ chức Thanh niên Tiền phong, từ đó phát triển nhanh chóng lực lượng để tham gia Tổng khởi nghĩa.

Sau Cách mạng tháng 8, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 1946, Tổng Đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời. Ông Dương Đức Hiền được cử làm Tổng đoàn trưởng. Đầu năm 1947, đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Năm 1948, ông Hoàng Minh Chính được cử làm Tổng đoàn trưởng Liên đoàn Thanh niên Việt Nam.

Để mở rộng và huy động mạnh mẽ lực lượng thanh niên, ngày 7 tháng 2 năm 1950, trong Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ I tại Việt Bắc, Bí thứ Trung ương Đoàn Nguyễn Lam đã đọc báo cáo chính trị "Chiến đấu và xây dựng tương lai", theo đó xác định nhiệm vụ thống nhất lực lượng thanh niên trong cả nước. Ngày 25 tháng 2 năm 1950, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam được tổ chức tại xã Cao Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nay là xóm Tân Lập, xã Phú Xuyên. Với lực lượng của Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành và bầu ông Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch Liên đoàn và thông qua Nghị quyết, Điều lệ của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam.

Từ ngày 29 đến 31 tháng 7 năm 1955, Đại hội để thống nhất tổ chức và phong trào học sinh, sinh viên toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội, gồm 244 đại biểu chính thức và 255 đại biểu dự thính của các trường đại học, đại biểu sinh viên miền Nam và sinh viên học ở nước ngoài, quyết định lấy tên mới của tổ chức sinh viên là Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam, thông qua Nghị quyết, Điều lệ, chương trình hành động và lời kêu gọi sinh viên toàn quốc. Đây là tổ chức thành viên lớn thứ hai trong Liên đoàn Thanh niên.

Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 1956, Đại hội thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ I được khai mạc tại Nhà hát lớn Thủ đô Hà Nội, gồm 420 đại biểu chính thức, 300 đại biểu dự thính trong và ngoài nước, miền Nam và miền Bắc, có cả đại biểu Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, tham gia. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, bản Hiệu triệu thanh niên toàn quốc và Thư của Đại hội gửi các bạn thanh niên miền Nam. Đại hội cũng bầu Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế, làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội. Các phó Chủ tịch Hội gồm: Nguyễn Lam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam; Lê Quang Toàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Ngọc San, Trưởng ban Vận động Mặt trận Thống nhất Thanh niên Hà Nội. Tháng 1 năm 1957, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu bổ sung ông Vũ Quang vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giữ chức Tổng Thư ký của Trung ương Hội.

Tổ chức sửa

Hệ thống Ủy ban Hội các cấp sửa

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có 4 cấp ủy ban Hội bao gồm:

 • Cấp Trung ương.
 • Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương
 • Cấp quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh và tương đương.
 • Cấp xã, phường, thị trấn và tương đương.

Dưới sự quản lý của cấp xã là mạng lưới chi Hội, Câu lạc bộ, Tổ, Đội, Nhóm thanh niên ở cơ sở.

Các tổ chức thành viên tập thể sửa

Các đơn vị trực thuộc sửa

 • Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên
 • Trung tâm Tư vấn tình yêu, hôn nhân và gia đình
 • Trung tâm Giáo dục vị thành niên
 • Trung tâm Dạy nghề thanh niên
 • Trung tâm Thông tin nguồn lực Tình nguyện Việt Nam
 • Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp
 • Báo Thanh niên
 • Hãng phim Thanh niên
 • Cổng tri thức Thánh Gióng

Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương khóa VIII sửa

Cơ cấu sửa

 • Chủ tịch: Bí thư Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch Thường trực: Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội: Phó Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch phụ trách công tác đối ngoại: Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch: Chủ tịch Hội Doanh nhận trẻ Việt Nam
 • Phó Chủ tịch: Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
 • Phó Chủ tịch: Lãnh đạo Báo Thanh niên
 • Phó Chủ tịch: Lãnh đạo Bộ, Ban, ngành trẻ
 • Phó Chủ tịch: Đại diện Trí thức trẻ tiêu biểu
 • Phó Chủ tịch: Đại diện Văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu

Danh sách cụ thể sửa

 • Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Lương (SN 1978) - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch Thường trực: Nguyễn Kim Quy (SN 1984) - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch:
 1. Đặng Hồng Anh (SN 1980) - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TTC.
 2. Hà Anh Đức (SN 1983) - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Y tế.
 3. Nguyễn Huy Dũng (SN 1983) - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 4. Trần Xuân Bách (SN 1984) - Phó trưởng bộ môn Kinh tế Y tế - Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - Đại học Y Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Vệt Nam, Tổng Thư ký Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.
 5. Nguyễn Xuân Bắc (SN 1976) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Các kỳ đại hội toàn quốc sửa

Đại hội
thứ
Thời gian Địa điểm Lãnh đạo Hội
VIII 10 tháng 12 - 12 tháng 12 năm 2019 Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn [1], đến năm 2021 thì Nguyễn Ngọc Lương được bầu
VII 27 tháng 12 - 29 tháng 12 năm 2014 Nguyễn Phi Long, đến năm 2018 thì Lê Quốc Phong được bầu [2]
VI 26 tháng 4 - 27 tháng 4 năm 2010 Nguyễn Phước Lộc, đến năm 2012 thì Phan Văn Mãi được bầu, đến năm 2014 thì Nguyễn Đắc Vinh được bầu [3]
V 25 tháng 2 - 27 tháng 2 năm 2005 Nông Quốc Tuấn, đến năm 2008 thì Võ Văn Thưởng được bầu
IV 13 tháng 1 - 15 tháng 1 năm 2000 Trương Thị Mai, đến tháng 2 năm 2003 thì Hoàng Bình Quân được bầu.
III Tháng 12, 1994 Hồ Đức Việt, đến tháng 3 năm 1998 thì Trương Thị Mai được bầu
* 20 tháng 9 - 21 tháng 9 năm 1976 Lê Quang Vịnh, đến tháng 9 năm 1988 Hà Quang Dự được bầu
II Tháng 12, 1961 Phạm Huy Thông
I 8 tháng 10 - 15 tháng 10 năm 1956 Phạm Ngọc Thạch
* Tháng 2, 1950 Thái Nguyên Nguyễn Chí Thanh
* Tháng 6, 1946 Hà Nội Dương Đức Hiền, đến năm 1948 thì Hoàng Minh Chính được cử

Chính khách xuất thân từ lãnh đạo Hội sửa

Từ vị trí Chủ tịch sửa

 • Nguyễn Chí Thanh (1914 - 1967), Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam 1950-1956, là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện đã mất
 • Phạm Ngọc Thạch (1909 - 1968), Bộ trưởng Bộ Y tế. Hiện đã mất
 • Phạm Huy Thông (1916 - 1988), Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội (1956-1966), Viện trưởng Viện Khảo cổ học (1967-1988), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại biểu Quốc hội khóa II, III. Đã mất
 • Lê Quang Vịnh (1936 - nay), nguyên Bí thư Trung ương Đoàn khóa 4, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư quận ủy Côn Đảo, nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Hiện đã nghỉ hưu
 • Hà Quang Dự (1945 - nay), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 5, Bộ trưởng phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao. Hiện đã nghỉ hưu
 • Hồ Đức Việt (1947 - 2013), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 6. Từng là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam., Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Phó ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Hiện đã mất
 • Trương Thị Mai (1958 - nay), từng là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Về các Vấn đề Xã hội của Quốc hội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng
 • Hoàng Bình Quân (1959 - nay), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VII, VIII, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Hiện đã nghỉ hưu
 • Nông Quốc Tuấn (1963 - nay) , Bí thư Trung ương Đoàn khóa VIII, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
 • Võ Văn Thưởng (1970 - nay), nguyên là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Nguyên Chủ tịch nước. Hiện đã nghỉ công tác
 • Nguyễn Phước Lộc (1970 - nay), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, hiện là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phan Văn Mãi (1973 - nay), Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa X, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Đắc Vinh (1972 - nay), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX, khóa X, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội
 • Nguyễn Phi Long (1976 - nay), Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.
 • Lê Quốc Phong (1978 - nay), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, XI, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.
 • Nguyễn Anh Tuấn (1979 - nay), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Các vị trí lãnh đạo khác sửa

 • Dương Đức Hiền, Tổng bí thư Đảng Dân chủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thanh niên, Ủy viên Tổng bộ Việt Minh; Tổng thư ký, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Liên Việt; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Hoàng Minh Chính, Tổng Đoàn trưởng Liên đoàn Thanh niên Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin.
 • Nguyễn Lam, Phó chủ tịch Hội. Ông cũng là Bí thư thứ nhất TW Đoàn khóa 1 và giữ chức vụ này liên tục 12 năm, và các chức vụ trong bộ máy Chính phủ và Đảng: Bí thư Thành ủy Hà nội, Bộ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (1969 - 1973), Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (1973 - 1974), (1981 - 1982), Trưởng ban Công nghiệp TW, Phó Thủ tướng (1980 - 1982), Bí thư Trung ương Đảng khóa IV, khóa V, Trưởng ban Kinh tế TW.
 • Hồ Trúc - Nguyên Bí thư TW đoàn khóa I, khóa II, nguyên Bí thư quận ủy quận V Hà nội năm 1947, nguyên Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Phó trưởng ban Khoa giáo TW, Hội trưởng Hội Cờ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO VN.
 • Vũ Quốc Hùng, từng là Bí thư TW Đoàn khóa IV, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, khóa VIII, khóa IX, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW.
 • Huỳnh Đảm - từng là Bí thư TW đoàn khóa IV, nguyên Phó bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Phạm Phương Thảo - từng là Bí thư Thành đoàn TP HCM, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư TW Đoàn khóa V, khóa VI, Chủ tịch Hội đồng Đội TW khóa 3, Phó chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy TP HCM, Phó bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch HĐND TP HCM.
 • Trần Đắc Lợi - từng là Ủy viên Ban thường vụ TW Đoàn khóa VII, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Quỹ Hòa bình Phát triển Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương.

Các phong trào, chương trình hành động cách mạng sửa

Cũng như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức thực hiện các phong trào, chương trình hành động cách mạng để đoàn kết, tập hợp, giáo dục và tổ chức cho sinh viên thực hiện các mục tiêu của Hội.

Mỗi nhiệm kỳ, Hội phát động một hoặc một vài phong trào, chương trình và cuộc vận động phù hợp với đặc điểm của từng thời kỳ.

Nhiệm kỳ III (1994 - 2000) sửa

 • Chương trình "Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh"
 • Chương trình "Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hoá, thể dục thể thao"
 • Chương trình "Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh",
 • Chương trình "Công tác xã hội, bảo vệ môi trường"
 • Chương trình "Hợp tác hữu nghị với tuổi trẻ trong khu vực và trên thế giới"
 • Cuộc vận động "Tiết kiệm, tích luỹ"
 • Cuộc vận động "Chống mù chữ, chống thất học"
 • Cuộc vận động “Hiến máu nhân đạo"

Nhiệm kỳ IV (2000 - 2005) sửa

 • Cuộc vận động "Học tập, sáng tạo vượt bậc vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"
 • Cuộc vận động "Giúp nhau lập nghiệp vì dân giàu, nước mạnh"
 • Cuộc vận động "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"
 • Cuộc vận động "Vì chủ quyền Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên"
 • Cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn minh đậm đà bản sắc dân tộc"

Nhiệm kỳ V (2005 - 2010) sửa

 • Cuộc vận động "Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập"
 • Cuộc vận động "Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo"
 • Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”
 • Cuộc vận động “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”,
 • Cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp".

Nhiệm kỳ VI (2010 - 2014) sửa

 • Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”
 • Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”
 • Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”
 • Chương trình “Khi Tổ quốc cần”
 • Chương trình “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”

Nhiệm kỳ VII (2014 - 2019) sửa

 • Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"
 • Chương trình "Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam vững mạnh"

Nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024) sửa

 • Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"
 • Chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"
 • Chương trình "Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh viên Việt Nam vững mạnh"

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ “Anh Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”.
 2. ^ “Anh Lê Quốc Phong được bầu là Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam”.
 3. ^ “Anh Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam”.