Hội Sinh viên Việt Nam

Hội sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội danh cho lứa tuổi thanh niên sinh viên Việt Nam, hoạt động song song cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nòng cốt chính trị.

Hội Sinh viên Việt Nam
Lãnh tụHồ Chí Minh
Chủ tịch Trung ương HộiBùi Quang Huy
Phó Chủ tịch Thường trựcNguyễn Minh Triết
Thành lập9 tháng 1 năm 1950
Báo chíSinh viên Việt Nam
Hoa học trò
Mực tím
Thành viên~ 2 triệu
Ý thức hệChủ nghĩa Marx-Lenin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thuộc quốc gia Việt Nam
Trang webhoisinhvien.com.vn

Chủ trươngSửa đổi

Tổ chức này nêu tiêu chí:

"... đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên Việt Nam cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và cố lãnh tụ Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết và hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội."[1]

Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hội cũng là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt NamHội sinh viên Quốc tế.

Cơ cấu tổ chứcSửa đổi

Hội sinh viên Việt Nam bao gồm các tổ chức sau:

 • Trung ương Hội sinh viên; Hội sinh viên các tỉnh, thành phố; Hội sinh viên các Đại học khu vực, Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện đào tạo hệ đại học, cao đẳng.
 • Hội sinh viên các trường được thành lập các đơn vị trực thuộc gồm các Liên Chi hội, Chi Hội, Câu lạc bộ, đội, nhóm công tác của sinh viên.
 • Hội sinh viên Việt Nam được thành lập trong sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.[1]

Lãnh đạo qua các thời kỳSửa đổi

TT Đại hội

lần thứ

Lãnh đạo Hội Thời gian nhậm chức Thời gian miễn nhiệm Ghi chú
1 I Nguyễn Quang Toàn 1955 1958
2 II Lê Hùng Lâm 1958 1962
3 III Nguyễn Quang 1962 1970
4 IV Nguyễn Văn Huê 1970 1985
5 Vũ Quốc Hùng 1985 1988
6 Hồ Đức Việt 1988 1996
V
7 Hoàng Bình Quân 1996 2003
VI
8 Bùi Đặng Dũng 2003 2005
VII
9 Lâm Phương Thanh 2005 2009
10 VIII Nguyễn Đắc Vinh 2009 2013
11 IX Lê Quốc Phong 2013 2018
12 X Bùi Quang Huy 2018 nay

Thường trực Trung ương Hội khóa XSửa đổi

Cơ cấuSửa đổi

 • Chủ tịch: Bí thư Trung ương Đoàn hoặc Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch Thường trực: Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch: Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch: Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội
 • Phó Chủ tịch: Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng
 • Phó Chủ tịch: Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách cụ thểSửa đổi

 • Chủ tịch: Bùi Quang Huy (SN 1977) - Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch Thường trực: Nguyễn Minh Triết (SN 1988) - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn
 • Phó Chủ tịch:
  1. Bùi Minh Tuấn (SN 1983) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
  2. Chu Thị Hồng Minh (SN 1984) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội
  3. Lê Công Hùng (SN 1988) - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Đà Nẵng
  4. Phan Thị Thanh Phương (SN 1984) - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

Vinh danhSửa đổi

 1. Huân chương Độc lập hạng Nhất - Năm 2000
 2. Huân chương Hồ Chí Minh - Năm 2005
 3. Huân chương Sao vàng - Năm 2010

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liẹn kết ngoàiSửa đổi