Hội nghị San Francisco

Hội nghị Liên Hiệp Quốc về một tổ chức quốc tế (thường được gọi là Hội nghị San Francisco, người Việt Nam từng gọi là Hội nghị Cựu Kim Sơn) là một hội nghị gồm có sự tham gia của 50 đại biểu từ các quốc gia Đồng Minh diễn ra từ ngày 25 tháng 4 năm 1945 đến 26 tháng 6 năm 1945 tại San Francisco, Hoa Kỳ. Trong hội nghị này, các đại biểu đã xem lại và viết lại Hiệp ước Dumbarton Oaks.[1] Kết quả của Hội nghị là việc thông qua Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Hội nghị này được điều hành bởi chủ tọa là nhà ngoại giao Mỹ Alger Hiss.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “The United States and the Founding of the United Nations, tháng 8 năm 1941 - tháng 10 năm 1945”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 10 năm 2005. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2005. 
  2. ^ Who was Alger Hiss? The Alger Hiss Story: Search for the Truth