Hội thoại là hoạt động giao tiếp giữa hai hoặc nhiều người. Phát triển các kỹ năng giao tiếp và các phép xã giao là một phần quan trọng của việc xã hội hóa. Phát triển các kỹ năng hội thoại trong một ngôn ngữ mới thường là trọng tâm của việc dạy và học ngôn ngữ. Ngành phân tích hội thoại là một nhánh của xã hội học nghiên cứu cấu trúc và tổ chức của tương tác giữa con người với con người, với trọng tâm cụ thể hơn là tương tác hội thoại.

Arnold Lakhovsky, The Conversation (khoảng năm 1935)

Liên kết ngoàiSửa đổi

Anh ngữSửa đổi