Hợp kim đúc chữ

Hợp kim đúc chữ là hợp kim của chì và nguuyên tố thiếcăng ti mon theo truyền thống dùng cho việc đúc chữ và sử dụng cho máy in khuôn.

Lịch sửSửa đổi

Đặc tính quy địnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi