Hứa Trinh Thục

Heo Jong-suk (Hangul: 허정숙, hanja: 許貞淑, Hán Việt: Hứa Trinh Thục, 16 tháng 7 năm 1902 - 5 tháng 6 năm 1991) là một nhà cách mạng, nhà hoạt động vì nữ quyền và nhà cộng sản người Triều Tiên.[1] Bút hiệu của bà là Sukayi (수가이 秀嘉伊 Tú Gia Y). Bà ủng hộ việc cởi mở tình dục.

Tác phẩmSửa đổi

  • In Grace Lover (은혜로운 사랑 속에서)
  • Democraticism founder days (민주건국의 나날에)
  • Historical rememories of great loves (위대한 사랑의 력사를 되새기며)

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Heo Jong-suk:britannica (tiếng Triều Tiên)