Hữu Giang là một khu (quận) thuộc địa cấp thị Bách Sắc của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc với tổng diện tích 3.713 km², dân số năm 2010 là 320.100 người, người Tráng chiếm 73,55%.[1]

Phân chia hành chính

sửa

Khu Hữu Giang có 4 trấn, 7 hương, 1 hương dân tộc. Cụ thể như sau:

  • Trấn: Bách Sắc (百色), Long Xuyên (龙川), Dương Vu (阳圩), Tứ Đường (四塘).
  • Hương: Bách Lan (百兰), Đại Lăng (大楞), Long Hòa (龙和), Đạt Giang (达江), Na Tất (那毕), Vĩnh Lạc (永乐), Phán Thủy (泮水).
  • Hương dân tộc: Hương dân tộc Dao Uông Điện (汪甸瑶族乡).

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Thống kê chính thức năm 2010”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 11 năm 2014. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2013.