HK

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, HK có thể viết tắt cho:

hK có thể viết tắt cho: