HMCS Qu'Appelle

trang định hướng Wikimedia

Hai tàu chiến của Canada từng được đặt cái tên HMCS Qu'Appelle, theo tên sông Qu'AppelleSaskatchewan: