HMS Repulse

trang định hướng Wikimedia

Mười hai tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh từng được đặt tên HMS Repulse: