HND

trang định hướng Wikimedia

HND có thể là:

Giao thôngSửa đổi

Các nghĩa khácSửa đổi