Halcinonide là một corticosteroid có hiệu lực cao, thuộc nhóm II (nhóm mạnh thứ hai) theo phân loại của Hoa Kỳ.[1] Nó được sử dụng tại chỗ (trong một loại kem 0,05% được cung cấp dưới tên Halog) trong điều trị một số tình trạng da.

Halcinonide
Halcinonide.png
Dữ liệu lâm sàng
AHFS/Drugs.comThông tin tiêu dùng chi tiết Micromedex
MedlinePlusa682272
Dược đồ sử dụngTopical
Mã ATC
Các định danh
Số đăng ký CAS
PubChem CID
DrugBank
ChemSpider
Định danh thành phần duy nhất
ChEMBL
ECHA InfoCard100.019.490
Dữ liệu hóa lý
Công thức hóa họcC24H32ClFO5
Khối lượng phân tử454.959 g/mol
Mẫu 3D (Jmol)
  (kiểm chứng)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Pujos E, Flament-Waton MM, Paisse O, Grenier-Loustalot MF (tháng 1 năm 2005). “Comparison of the analysis of corticosteroids using different techniques”. Anal Bioanal Chem. 381 (1): 244–54. doi:10.1007/s00216-004-2890-9. PMID 15700162.