Hammerfest là một thành phố và đô thị ở hạt Finnmark, Na Uy. Đô thị này bao gồm các bộ phận của ba hòn đảo: Kvaløya, Sørøya, và Seiland. Hammerfest được thành lập như khu đô thị ngày 1 tháng 1 năm 1838 (xem formannskapsdistrikt). Luật Na Uy yêu cầu tất cả các thành phố phải được tách ra từ huyện nông thôn của chúng, nhưng bởi vì dân số thấp, và cử tri rất ít, điều này là không thể thực hiện cho Hammerfest năm 1838. (Xem thêm Vadsø và Vardø.) Các huyện nông thôn của Hammerfest (Sørøysund) đã được tách ra từ thành phố ngày 1 tháng 1 năm 1852, nhưng nó đã được sáp nhập trở lại vào thành phố ngày 1 tháng 1 năm 1992. Nhưng mà không có khu vực Kvalsund, được tách ra từ Sørøysund là một đô thị của riêng vào năm 1869.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa