Hang Luồn

trang định hướng Wikimedia

Hang Luồn là tên phổ biến ở Việt Nam cho loại hang đi luồn qua được:

Ngoài ra còn có:

Tham khảo

sửa
  1. ^ Khám phá hang Luồn, Hòa Bình. Tin tức Du lịch, 18/01/2013. Truy cập 30/12/2018.
  2. ^ Du lịch Hà Nam - Hang Luồn Ao Rong - Kim Bảng Lưu trữ 2018-12-30 tại Wayback Machine. Cổng TTĐT Kim Bảng, 16/08/2012. Truy cập 30/12/2018.
  3. ^ Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản - Kỳ quan Vịnh Hạ Long Hang Luồn - điểm đến hấp dẫn. Quảng Ninh Online, 22/04/2012. Truy cập 30/12/2018.
  4. ^ Hang luồn Cái Đé Vườn quốc gia Bái Tử Long. Quảng Ninh Online, 12/05/2013. Truy cập 30/12/2018.
  5. ^ a b c Thông tư 06/2019/TT-BTNMT ngày 28/06/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư... phục vụ lập bản đồ tỉnh Ninh Bình. Thuvien Phapluat Online, 2019. Truy cập 22/07/2019.