Harem (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Harem có thể là:

  • Harem, một phần của gia đình, cấm đàn ông
  • Thể loại harem của manga