Harqin (chữ Hán giản thể: 喀喇沁旗, bính âm:, Kālāqìn Qí) là một kỳ thuộc địa cấp thị Xích Phong, Khu tự trị Nội Mông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kỳ này có diện tích:3.071 km², dân số 360.000 người, mã số bưu chính là 024400, trung tâm hành chính là trấn Cẩm Sơn. Về mặt hành chính, kỳ này được chia thành 6 trấn và 12 hương.

  • Trấn: Cẩm Sơn, Vượng Nghiệp Điện, Vương Gia Phủ, Ngưu Gia Doanh Tử, Nặc Lâm, Long Sơn.
  • Hương: Mỹ Lâm, Tứ Thập Gia Tử, Đại Ngưu Quần, Tiểu Ngưu Quần, Nam Đài Tử, Vĩnh Phong, hương dân tộc Mãn Thập Gia, Lâu Tử Điếm, Mã Đề Doanh Tử, Xương Thịnh Viễn, Tây Kiều, Mã Yên Sơn.

Tham khảo

sửa