Hatay (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hatay có thể là:

  • Thành phố Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tên cũ của huyện Antakya, trước 2012 từng là thành phố thủ phủ của tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Cộng hòa Hatay, giữa giai đoạn 1938–1939.
  • Hatay, İzmir, Thổ Nhĩ Kỳ, một quận của İzmir