Hector Guimard (sinh ngày 10 tháng 3 năm 1867 tại Lyon, Pháp – mất ngày 20 tháng 5 năm 1942 tại New York, Hoa Kỳ) là một kiến trúc sư người Pháp, một đại diện tiêu biểu của trường phái Art nouveau.[1]

Hector Guimard
Thông tin cá nhân
Tên Hector Guimard
Quốc tịch Cờ Pháp Pháp
Ngày sinh 10 tháng 3 năm 1867
Nơi sinh Lyon, Pháp
Ngày mất 20 tháng 5 năm 1942
Nơi mất New York, Hoa Kỳ
Công việc
Công trình tiêu biểu Các lối vào tàu điện ngầm Paris, Castel Béranger, Hôtel Guimard

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Hector Guimard”. MoMA.org. Truy cập 7 tháng 7 năm 2014.