Herod

trang định hướng Wikimedia

Herod, hay Herodes, là tên của các vị vua/nhà lãnh đạo sau đây:

Ngoài ra: