Hetaira

(đổi hướng từ Hetaera)

Hetaira (số nhiều: hetairai) hay hetaera (số nhiều: hetaerae); từ tiếng Hy Lạp cổ ἑταίρα, nghĩa đen: bầu bạn) là một loại gái mại dâm thời Hy Lạp cổ.

Bức tranh Phryne Revealed Before the Areopagus của Jean-Léon Gérôme

Lịch sử Hy Lạp cổ đại có sự phân biệt giữa hetairai và pornai. Trong khi pornai là những cô gái mại dâm cho tất cả khách hàng trong các nhà thổ hoặc trên đường phố, hetairai chỉ những người có quan hệ tình dục chỉ với một vài người đàn ông. Không chỉ vậy, những mối quan hệ giữa hetairai và đối phương có thể kéo dài, họ vừa là bạn tình vừa là người bầu bạn với đàn ông, thậm chí họ còn là những người có học thức.[1][2][3][4][5][6][7]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Kapparis, Konstantinos A. (1999). Apollodoros 'Against Neaira' [D.59]. tr. 161. 
  2. ^ Kapparis, Konstantinos A. (1999). Apollodoros 'Against Neaira' [D.59]. tr. 5. 
  3. ^ Kapparis, Konstantinos A. (1999). Apollodoros 'Against Neaira' [D.59]. tr. 422–423. 
  4. ^ Seltman, Charles (1953). Women in Greek Society. London. tr. 115ff. , quoted in Davidson 1997, tr. 75
  5. ^ Kurke, Leslie (1997). “Inventing the "Hetaira": Sex, Politics, and Discursive Conflict in Archaic Greece”. Classical Antiquity 16 (1): 107–108. 
  6. ^ McClure, Laura (2003). “Subversive Laughter: The Sayings of Courtesans in Book 13 of Athenaeus' Deipnosophistae”. The American Journal of Philology 124 (2): 268. 
  7. ^ Hamel, Debra (2003). Trying Neaira: The True Story of a Courtesan's Scandalous Life in Ancient Greece. New Haven & London: Yale University Press. tr. 12. 

Đọc thêmSửa đổi