Trong hóa học, một hexose là một phân tử đường đơn có sáu nguyên tử cacbon. Công thức hóa học của mọi hexose đều là C6H12O6, với phân tử khối bằng 180.156 g/mol.[1]

Hai hexose quan trọng.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Pubchem. “D-Psicose”. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2018.