Hiến đế

trang định hướng Wikimedia

Hiến Đế (chữ Hán: 献帝 hoặc 憲帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa