Hiến công

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Hiến Công)

Hiến Công (chữ Hán: 献公 hoặc 憲公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sáchSửa đổi

 1. Cơ Tử Triều Tiên Nhân Hiến Công (có thụy hiệu khác là Văn Thánh đại vương)
 2. Tây Chu Tề Hiến công
 3. Tây Chu Lỗ Hiến công
 4. Đông Chu Tấn Hiến công
 5. Đông Chu Xuân Thu Tần Hiến công (có thụy hiệu khác là Ninh Công)
 6. Đông Chu Chiến Quốc Tần Hiến công (có các thụy hiệu khác là Nguyên Hiến Công hoặc Nguyên Vương)
 7. Đông Chu Trịnh Hiến công
 8. Đông Chu Vệ Hiến công
 9. Đông Chu Đan Hiến công
 10. Đông Chu Lưu Hiến công
 11. Đông Chu Tiết Hiến công
 12. Đông Chu Hình Hiến công
 13. Đông Chu Chu Hiến công
 14. Nam Tề Phong Thành Hiến công Tiêu Dao Xương
 15. Đông Ngụy Hà Nam Khang Hiến công Cao Hiếu Du (sang thời Bắc Tề được tiến phong là Hà Nam Khang Hiến vương)
 16. Bắc Chu Thượng Đảng Hiến Công Trưởng Tôn Thiệu Viễn
 17. Đường triều Tề Hiến công Trưởng Tôn Thạnh (truy tặng)
 18. Bắc Tống Vĩnh Ai Hiến Công Triệu Tuấn (sau được tiến phong làm Duyện Ai Hiến Vương và Đường Ai Hiến Vương)
 19. Cao Ly Biện Hàn Anh Hiến công (truy tôn)
 20. Cao Ly Triều Tiên Tương Hiến công Vương Đào (sau được truy tôn là Triều Tiên Tương Hiến vương, trước đó là Triều Tiên Tương Hiến Hầu)
 21. Triều Tiên Dực Hiến công Ngư Hiếu Quân
 22. Minh triều An Cung Hiến công Tôn Trung (truy tặng, thực tế chỉ là Hội Xương Khang Tĩnh Hầu, trước đó từng làm Hội Xương Khang Tĩnh Bá)

Xem thêmSửa đổi