Hiến hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hiến Hầu)

Hiến Hầu (chữ Hán: 獻侯 hoặc 憲侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu hay phiên vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốcbán đảo Triều Tiên.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa