Hiến Mẫn thái tử

trang định hướng Wikimedia

Hiến Mẫn Thái Tử (chữ Hán:獻愍太子) là thụy hiệu của một số vị thái tử trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa