Hiến Vũ Công (chữ Hán:献武公) là thụy hiệu của một số vị Công tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa