Hiến chương của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ

Hiến chương của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (tiếng Anh: Charter of the Organization of American States) là một Hiệp ước lập ra Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ. Hiến chương này được ký kết ở Hội nghị quốc tế các quốc gia châu Mỹ lần thứ 9 ngày 30 tháng 4 năm 1948, tổ chức tại Bogotá, Colombia, và có hiệu lực từ ngày 13.12.1951.

Hiến chương này đã được tu chính bởi:

  • Nghị định thư Buenos Aires (27.2.1967)
  • Nghị định thư Cartagena (5.12.1985)
  • Nghị định thư Washington (14.12.1992)
  • Nghị định thư Managua (10.6.1993)

Các nước châu Mỹ đã ký kết Hiến chương này là:

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi