Hiếu Đại Vương

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Đại Vương (chữ Hán 孝大王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ nhà Cao Ly trong lịch sử bán đảo Triều Tiên, thông thường những vị quân chủ này do thụy hiệu quá dài nên được biết đến bởi miếu hiệu nhiều hơn, từ khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhà Nguyên thì từ Cao Ly Cao Tông trở đi Khả Hãn Mông Cổ không cho phép sử dụng miếu hiệu nữa thành thử thụy hiệu lại được gọi một cách thông dụng từ đó đến hết khi nhà Triều Tiên thành lập. Sau này nhà Triều Tiên cũng có một số vị quân chủ được đặt thụy hiệu có chữ Hiếu Đại Vương, thành thử sử sách lại lấy hai chữ đầu tiên trong thụy hiệu dài để gọi vắn tắt.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa