Hiếu đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hiếu Đế)

Hiếu Đế (chữ Hán: 孝帝) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa