Hiếu Ai hoàng hậu

Hiếu Ai Hoàng Hậu (chữ Hán:孝哀皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi