Hiếu Cung đế

Hiếu Cung Đế (chữ Hán:孝恭帝) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Xem thêmSửa đổi