Hiếu Giản Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Giản Đế (chữ Hán: 孝簡帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi