Hiếu Khác Hoàng hậu

(Đổi hướng từ Hiếu Khác hoàng hậu)

Hiếu Khác Hoàng Hậu (chữ Hán:孝恪皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi