Hiếu Mục Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Mục Đế (chữ Hán 孝穆帝) là thụy hiệu của một số nhân vật được thế hệ sau làm đế vương truy tôn.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa