Hiếu Tông

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Tông (chữ Hán: 孝宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ ở Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên.

Trung Quốc

sửa

Việt Nam

sửa

Triều Tiên

sửa

Tên người

sửa

Xem Thêm

sửa