Hiếu Tông

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Tông (chữ Hán: 孝宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ ở Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên.

Trung Quốc sửa

Việt Nam sửa

Triều Tiên sửa

Tên người sửa

Xem Thêm sửa