Hiếu Trang Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hiếu Trang hoàng hậu)

Hiếu Trang Hoàng Hậu (chữ Hán:孝莊皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Minh Anh Tông Hiếu Trang Hoàng Hậu (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Trang Hiến Mục Hoằng Huệ Hiển Nhân Cung Thiên Khâm Thánh Duệ Hoàng Hậu, có khi lại gọi là Thánh Duệ hoàng hậu, sau này được triều thần suy tôn là Từ Ý Hoàng Thái Hậu)
  • Thanh Thái Tông Hiếu Trang Hoàng Hậu (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Trang Nhân Tuyên Thành Hiến Cung Ý Chí Đức Thuần Huy Dực Thiên Khải Thánh Văn Hoàng Hậu, đương thời chỉ là Vĩnh Phúc cung Trang Phi. Khi vua Thuận Trị đăng cơ thì được làm Hoàng Thái Hậu, quần thần qua các đời dâng tôn hiệu toàn bộ là Chiêu Thánh Từ Thọ Cung Giản An Ý Chương Khánh Đôn Huệ Ôn Trang Khang Hòa Nhân Tuyên Hoằng Tĩnh Thái Hoàng Thái Hậu, thường gọi tắt là Chiêu Thánh thái hậu)

Xem thêm

sửa